Vinter

Öringen hittar sin hemälv utan tidigare erfarenhet 

Öringen hittar sin hemälv utan tidigare erfarenhet 

Öringens benägenhet att hitta tillbaka till sin hemälv är starkare än vad man tidigare har trott. Det uppger Naturresursinstitutet Luke i en ny studie.   Lukes forskare har undersökt hur planterade öringar orienterar sig i de älvar som omger Enare ...
Nya insektsarter i Finland

Nya insektsarter i Finland

Inom Forststyrelsens artinventeringsprojekt Beetles Life har under de senaste åren gjorts fynd av ett antal insektsarter som inte tidigare påträffats i Finland. Projektet har också gett ny kunskap om bristfälligt kända och hotade arter i bland annat ...
Färre däggdjur i vinter

Färre däggdjur i vinter

Årets inventering av däggdjursspår i snön, som huvudsakligen jägare utför, gav vid handen att ekorrstammen minskat kraftigt från år 2022 i hela landet förutom Lappland. Det här var väntat eftersom tillgången på ekorrens huvudsakliga föda, granfrön, ...
Hon vill rädda Aalistunturis skogar

Hon vill rädda Aalistunturis skogar

Skogsaktivisten Ida Korhonen har denna vinter demonstrerat mot Forststyrelsens avverkningar i det omtvistade skogsområdet Aalistunturi i Kolari. Nu hotas hon med ett ersättningsyrkande på 30 000 euro för att ha tillgripit civil olydnad. Finlands Natur ...
Partierna om skogen: öka kolsänkan

Partierna om skogen: öka kolsänkan

De flesta partier förespråkar åtgärder som förstärker skogens roll som kolsänka. Många vill också se ett utökat skydd av gammal skog.    År 2022 kom Naturresursinstitutet (Luke) ut med oroväckande nyheter: skogens kapacitet att fungera som ...