Allt färre strömmingar och könsmogna gösar i åländska vatten

av | 10 februari 2023

Andelen könsmogna gösar har minskat dramatiskt i den nordvästra delen av den åländska skärgården. Det visar en ny forskningsrapport som Åbo Akademis biologiska forskningsstation på Husö, Åland har publicerat.

”Andelen könsmogna gösar har halverats sedan 2011. Tillräckligt med könsmogna gösar behövs för att beståndet ska vara välmående”, säger marinbiolog Jonas Österlund i ett pressmeddelande.

Andelen så kallade storväxta gösar var däremot på samma nivå som tidigare. Tillväxten hos gösen är likaså på en motsvarande nivå som i övriga kustområden i Finland.

Rapporten visar därtill att strömmingen har minskat i antal till förmån för karpfiskar. Forskningen bygger bland annat på provfiske och jämförelsen med data från en liknande studie som gjordes 2011.

Enligt studien har andelen karpfiskar såsom mört och löja ökat aningen i jämförelse med siffrorna från 2011. Det mest anmärkningsvärda var enligt forskarna att strömmingen helt saknades i fiskfångsten, vilket också avspeglas i gösarnas föda. 

”Ökningen av karpfiskar som mört och löja är en typisk effekt av övergödning och är därför inte oväntat. Att strömmingen saknas är däremot oväntat. Huruvida det är ett bestående fenomen eller inte återstår att se”, säger Tony Cederberg, amanuens vid Husö biologiska station.

Enligt Cederberg att det är svårt att utifrån ett provfiske slå fast orsakerna till att strömmingen saknas i den norra delen av den åländska skärgården. Det som är säkert är att strömmingen inte mår bra i Östersjön just nu, slår forskarna fast.

Foto: Tiia Monto / Wikimedia Commons

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

God tur til Finnskogen i Norge

God tur til Finnskogen i Norge

Så skiljer sig synen på strömmingen i Sverige och Finland

Så skiljer sig synen på strömmingen i Sverige och Finland

Etla: Finlands utsläpp minskar men likaså minskar kolsänkorna

Etla: Finlands utsläpp minskar men likaså minskar kolsänkorna