Den finska vildsvinsstammen har minskat

av | 15 februari 2023

Wild boar (Sus scrofa) , part of woodland regeneration project, Alladale Reserve, Scotland

Den finska vildsvinsstammen uppgår just nu till cirka 2550 vildsvin, uppger Naturresursinstitutet Luke efter en nationell inventering, som gjordes i början av januari.

Största delen av landets vildsvin håller till i sydöstra Finland och östra Nyland. De finska vildsvinen rör sig i regel inte norr om Uleåborg i nordvästra Finland eller norr om Kajana i den nordöstra delen av landet.

För två år sedan fanns det cirka 3090 vildsvin i landet. Beståndet har alltså minskat med mer än en femtedel. Enligt Naturresursinstitutet beror det minskade beståndet främst på ökad jakt i vissa delar av landet.

”Den genomsnittliga storleken på beståndet är nu mer än 500 individer mindre.  Vid sidan av en effektiv jakt har också den senaste stränga vintern bidragit till att beståndet har minskat”, säger specialforskaren Mervi Kunnasranta på Naturresursinstitutet i ett pressmeddelande.

Inventeringen av vildsvinsstammen bygger i huvudsak på jägarnas uppskattningar av antalet vildsvin i olika regioner liksom uppgifter om jaktbyten och vetenskapliga rön om vildsvinets förökning och dödlighet.

Naturresursinstitutet följer med vildsvinsstammens storlek och utbredning för att kunna bedöma riskerna för olika djursjukdomar, såsom afrikansk svinpest. Naturresursinstitutet har gjort systematiska inventeringar av det finska vildsvinsbeståndet sedan 2016.

Enligt forskarna etablerade sig vildsvinen i Finland på 1970-talet efter att ryska vildsvinshjordar tog sig över östgränsen. Det finska vildsvinsbeståndet uppgick länge till några hundra individer, men från och med 2010-talet har beståndet räknats i tusental.

Foto: Pieter-Paul G / Wikimedia Commons

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

WWF: Finland hör till världens mest överkonsumerande nationer

WWF: Finland hör till världens mest överkonsumerande nationer

Stenknäcken – en doldis bland våra fåglar

Stenknäcken – en doldis bland våra fåglar

Finländarnas koldioxidavtryck har halverats

Finländarnas koldioxidavtryck har halverats