Köp lösnummer

Här kan du teckna en prenumeration till din egen adress!

En årsprenumeration omfattar 4 nummer av Finlands Natur. Prenumerationen börjar från och med följande nummer som utkommer eller en nyligen utkommen tidning.

Vi fakturerar köpen i efterhand. Uppgifterna behandlas konfidentiellt.

Om tidningen Finlands Natur

Finlands Natur ger dig inspiration till egna upplevelser och upptäckter i naturen. Som läsare håller du dig uppdaterad om miljöaktualiteter i Svenskfinland och får tips om hur just du i dina vardagssysslor kan bidra till en bättre miljö. Tidningen innehåller också aktuell miljöforskning i lättläst form, underfundiga kolumner, barnsidor och mycket annat. Allting serverat i ett färgsprakande paket med högklassiga fotografier.

Finlands Natur utkommer fyra gånger om året. Tidningen har getts ut sedan 1941 och sedan 1970 är Natur och Miljö r.f. utgivare.

Pris på lösnummer

9 euro (inklusive frakt i Finland)

12 euro (inklusive frakt utomlands)

Lösnummer kan också köpas i flera bokhandlar. HÄR är en förteckning över dem.

Fyll i dina uppgifter för att beställa enskilda lösnummer av Finlands Natur:

Jag beställer:

Antal exemplar:

Samtycke till lagring och användning av personuppgifter (GDPR)

8 + 12 =

PRENUMERATION till betalarens adress

GÅVOPRENUMERATION (annan adress än betalaren)

Köp av lösnummer

Prenumeration E-tidning