Övervintrande fåglar påverkas av klimatförändringen

av | 11 januari 2024

Domherrar. Foto: Aleksi Lehikoinen

Domherrarna blir allt mindre visar ny forskning.

Uppvärmningen av klimatet och starka fluktuationer i vintertemperaturerna påverkar fåglarnas vikt och vingbredd. Det visar en ny vetenskaplig studie vid Helsingfors universitet.

Allt fler övervintrande fåglar i Finland och Sverige har blivit mindre till omfånget. Ett team finländska forskare drar den slutsatsen efter att ha analyserat data om ringmärkta fåglars vikt och vingbredd som omspänner en tidsperiod på 50 år.

”En större kroppsvolym är en fördel i kalla förhållanden eftersom den värmeavdunstande ytan av kroppen då är proportionellt sett mindre i förhållande till kroppens volym”, säger forskaren Laura Bosco vid Naturhistoriska centralmuseet på Helsingfors universitet.

Fåglar som lever på de nordliga breddgraderna har i regel varit större till omfånget än fåglar som lever längre söderut. Till exempel sparvarna i Utsjoki (Ohcejohka) är större än sparvarna i Helsingfors. Vinterklimatet i Finland och Sverige har värmts upp med cirka tre grader Celsius de senaste 50 åren, vilket gynnar fåglar som är mindre till storleken.

”Det handlar inte om enorma skillnader, men till exempel domherrarnas vingbredd har minskat med en millimeter och den genomsnittliga vikten har sjunkit med ett par gram, vilket utgör cirka en tiondel av fågelns vikt”, säger Bosco.

Enligt forskarna är det fler småväxta fåglar som överlever milda vintrar. Längden på vingarna är delvis en ärftlig egenskap. Av samma anledning får småväxta fåglar sannolikt småväxta fågelungar.

Fåglarnas vikt påverkas av vintertemperaturerna. Ju kallare det är, desto mer behöver fåglarna reservföda för att klara sig. I samband med varma temperaturer håller sig fåglarna med mindre matförråd.

”De stränga vintrarna varierar från år till år. Det är sannolikt att storväxta fåglar klarar sig bättre denna vinter”, säger överintendent Aleksi Lehikoinen på Helsingfors universitet.

Den vetenskapliga studien granskade sammanlagt 300 000 fåglar och 24 fågelarter i Finland och Sverige. Materialet har samlats in av volontärer som har ringmärkt fåglar i bägge länder.

Den vetenskapliga studien har publicerats av den ansedda tidskriften Global Ecology and Biogeography.

Domherrarna blir allt mindre visar ny forskning vid Helsingfors universitet. Foto: Aleksi Lehikoinen.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Naturskyddet i fara efter rekordstora nedskärningar

Naturskyddet i fara efter rekordstora nedskärningar

God tur til Finnskogen i Norge

God tur til Finnskogen i Norge