Ny forskning: Försvagad artrikedom i Skärgårdshavet

av | 31 maj 2024

Den sjunkande salthalten i Skärgårdshavet gör livet kärvt för plankton och fiskar. Foto: Mikael Sjövall

Den sjunkande salthalten i Skärgårdshavet gör livet kärvt för plankton och fiskar. Foto: Mikael Sjövall

Förekomsten av plankton och kräftdjur har minskat märkbart i Skärgårdshavet, vilket påverkar näringskedjan och artrikedomen. Det visar ny forskning vid Åbo universitet som har granskat klimatförändringens inverkan på den marina miljön i Åbolands skärgård.

Förekomsten av kräftdjursarten Temora har minskat drastiskt i Skärgårdshavet. Arten utgör en stapelföda för till exempel strömmingen. Foto: Satu Zwerver

Förekomsten av kräftdjursarten Temora har minskat drastiskt i Skärgårdshavet. Arten utgör viktig stapelföda för till exempel strömmingen. Foto: Satu Zwerver

Plankton utgör en kritisk del av havens ekosystem och är en livsviktig näringskälla för många fiskarter i Östersjön. Till exempel strömmingen är helt beroende av plankton för att överleva.

Den färska vetenskapliga studien bygger på data om förekomsten av djurplankton som har samlats vid Skärgårdshavets forskningsstation på Själö sedan 1960-talet.

Enligt forskarna är det framför allt den sjunkande salthalten, som i sin tur är förbunden med allt mildare vintrar och rikligare nederbörd, som tär på planktonbestånden.

 

Den totala mängden plankton har minskat märkbart under tidsperioden 1966–2019, uppger Åbo universitet i ett pressmeddelande.

”Uppvärmningen av klimatet har lett till en situation där havsvattnet i den Atlantiska oceanen avdunstar snabbare samtidigt som vi noterar en rikligare nederbörd i Östersjöns avrinningsområde. Det här innebär att salthalten i Östersjön sjunker stadigt och att vissa havsarter missgynnas av utvecklingen”, säger Jari Hänninen, direktör för Skärgårdshavets forskningsstation.

Den vetenskapliga studien visar att den sammanlagda biomassan har minskat i Östersjön, vilket påverkar i synnerhet strömmingens förmåga att klara sig i den nya livsmiljön.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Nu görs ny inventering av Östersjötumlaren – andra någonsin

Nu görs ny inventering av Östersjötumlaren – andra någonsin

Flera vanliga fågelarter i Finland minskar – några ökar

Flera vanliga fågelarter i Finland minskar – några ökar

Muddermassor dumpades i Bruksfjärden – lokal miljöförening känner sig lurad

Muddermassor dumpades i Bruksfjärden – lokal miljöförening känner sig lurad