Bra sommar för skogshönsen

av | 9 augusti 2022

Bestånden av tjäder, orre och järpe var sommaren 2022 ungefär av samma storlek som förra året. Speciellt gott om dessa skogshöns är det för närvarande i östra och norra Finland. Det visar resultatet från Naturresursinstitutet Lukes inventeringar. De lokala variationerna är ändå stora och för den mer nordligt häckande dalripan noterades en liten nedgång i beståndsstorlek.

Skogshönsens ungproduktion var på medelhög nivå. Hos orren sjönk andelen ungar från föregående år, men utvecklingen för orren är ändå positiv till följd av att beståndet vuxna fåglar vuxit. Ungproduktionen hos skogshönsen var överlag på en normal nivå, efter att sommaren 2021 varit ovanligt stor.

Produktionen av ungar är starkt beroende av hur varm försommaren är. En varm försommar betyder mycket insekter som är ungarnas basföda. Under kalla och regniga försomrar klarar sig betydligt färre ungar till fullvuxen ålder.

Lukes uppskattningar av skogshönsbestånden baserar sig på inventeringar av triangelformiga provytor i skogen. Fältarbetet utförs av frivilliga inventerare. Sommaren 2022 inkom resultat från 856 vilttrianglar i hela landet.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Glaciärerna i Schweiz krymper allt snabbare

Glaciärerna i Schweiz krymper allt snabbare

Gasutsläppet i Östersjön har ödesdigra miljöeffekter

Gasutsläppet i Östersjön har ödesdigra miljöeffekter

Ny invasiv fiskart upptäckt i Finland

Ny invasiv fiskart upptäckt i Finland

HBL-junior