Natur

Ny forskning: Strömmingen svälter i Östersjön

Ny forskning: Strömmingen svälter i Östersjön

Strömmingen får det allt svårare att klara sig i de norra delarna av Östersjön. Det visar ny forskning vid Skärgårdshavets forskningsinstitut vid Åbo universitet. – Strömmingen i Skärgårdshavet har i genomsnitt blivit magrare och mindre till omfånget ...
Naturförlusten oroar allt fler

Naturförlusten oroar allt fler

Ordet naturförlust har allt mer börjat användas för att beteckna biodiversitetens minskning. Den lyfts vid sidan av klimatförändringen allt mer upp som det stora hotet mot naturen. Nu krävs radikala åtgärder av den typ Finlands naturpanel lagt ...
Klimatförändringen får blåmusslor att försvinna

Klimatförändringen får blåmusslor att försvinna

På svenska västkusten har man sedan slutet av 1990-talet kunnat följa med hur blåmusslorna längs stränderna minskat kraftigt i antal. Där det tidigare fanns rika musselbankar är nu havsbottnen täckt av tomma musselskal. I en artikel i tidskriften ...
Färre fjärilar och humlor

Färre fjärilar och humlor

De flesta dagfjärilsarter har under den gångna sommaren varit fåtaligare än normalt. Det visar Finlands miljöcentrals inventeringar som utförts årligen sedan 1999 i jordbruksmiljöer. Under våren förekom dagfjärilarna i mängder som till och med översteg ...
Fåglarna återvänder till restaurerad våtmark

Fåglarna återvänder till restaurerad våtmark

Restaurering av värdefulla fågelvatten som vuxit igen kan ge snabba resultat. I norra Karelen restaurerade Forststyrelsen ett 16 hektar stort våtmarksområde i Päätyeenlahti under senhösten 2021. Genom att muddra och fylla igen utfallsdiken lyckades ...