Värmeböljor hotar häckande havsfåglar

av | 20 februari 2023

Många fågelarter i Östersjön påverkas negativt av klimatförändringens effekter och långa värmeböljor. Det visar ny forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Enligt den aktuella studien kan extremväder och utdragna värmeböljor leda till att havsfåglar förlorar sina ägg och ungar. Det här kan få allvarliga konsekvenser för havsfågelspopulationer i Östersjön och i andra hav, skriver SLU i ett pressmeddelande.

De pågående klimatförändringarna leder till att sommarens värmeböljor blir både längre och kraftigare. Det här kan ha allvarliga konsekvenser för flera djurarter, särskilt för dem som har liten möjlighet att söka skydd. Många arter av havsfåglar häckar under årets varmaste månader på klippor och stränder, där de exponeras för vädrets växlingar.

”Detta gör fåglarna väldigt sårbara för höga temperaturer och solsken, men det finns väldigt få studier som undersöker exakt hur det påverkar dem”, säger Agnes Olin, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Studien har granskat värmeböljornas inverkan på sillgrisslor (uria aalge) på Stora Karlsö utanför Gotland. Sillgrisslan är en havsfågel som är anpassad för arktiska och subarktiska miljöer. Forskarna har bland annat analyserat sillgrisslans beteende med hjälp av övervakningskameror som filmar fåglarna dygnet runt.

Studien visade att fåglarna påverkas kraftigt vid höga temperaturer och solsken. Fåglarna börjar flämta och föra vingarna ut från kroppen för att försöka bli av med så mycket värme som möjligt. Många fåglar lämnar också klipporna för att kyla av sig i havet.

I studien registrerades några tillfällen med mycket höga temperaturer på klippan. Den högsta uppmätta temperaturen var över 47 grader i direkt solljus. Då lämnade många av de vuxna fåglarna sina ägg och ungar ensamma på klippan, vilket de annars endast gör vid stora störningar eller födobrist.

De ensamma äggen och ungarna är sårbara. Forskarna såg flera fall där de ensamma ungarna dog i värmen, eller blev nedsparkade från klippan av andra fåglar av misstag. Ibland råkade föräldrarna också sparka ner egna ägg då fåglarna var starkt påverkade av värmen.

”Under värmeböljorna i slutet av juni 2020 och 2022 var det riktigt illa och flera ägg och ungar från vårt studieområde gick förlorade. Med pågående klimatförändringar talar allt för att värmeböljor kommer bli ett allt större problem, för både sillgrisslor och andra havsfågelarter”, säger Olin.

Studien har publicerats i tidskriften Marine Ecology Progress Series och finansierats av WWF, Sveriges forskningsråd för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Vetenskapsrådet.

Foto: Sillgrisslan påverkas starkt av utdragna värmeböljor, enligt ny forskning. / Anne Burgess / Wikimedia Commons

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Puckellaxen tar över Tana älv

Puckellaxen tar över Tana älv

Surt hav skadar blåstången

Surt hav skadar blåstången

Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk

Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk