Nu finns Finlands Natur som e-tidning

Läs! Lyssna! Sök! Allt detta är möjligt i e-tidningen!​

E-tidningen fungerar i alla webbläsare.
Du kan också ladda ner mobilappen till din smarttelefon eller surfplatta.

Miljönytt

Miljöföroreningar kan hota hjärthälsan bland spädbarn

Miljöföroreningar kan hota hjärthälsan bland spädbarn

Klimatförändringen och olika miljöföroreningar har en skadlig inverkan på spädbarns hjärthälsa redan från och med ...
Tundran kan frigöra alarmerande mängder kol

Tundran kan frigöra alarmerande mängder kol

En ny forskningsrapport avslöjar att klimatförändringen kan ha oroväckande konsekvenser på ekosystemen på nordliga ...
Intresset för ekologiskt odlad mat består

Intresset för ekologiskt odlad mat består

Trots stigande matpriser och sviktande ekonomisk tillväxt är intresset för ekologisk mat fortsatt högt. Det visar ...

Natur

Stenknäcken – en doldis bland våra fåglar

Stenknäcken – en doldis bland våra fåglar

Det krävs lite tur för att spontant få syn på en stenknäck. Den granna fågeln lever ett undanskymt liv och är rätt ...
Tofsvipan – vårens budbärare

Tofsvipan – vårens budbärare

Få vårtecken är så efterlängtade som de första tofsviporna. Deras vingdunkande spelflykt och kvidande läte hör ...
Skogsrådgivarna styr ofta upp valet av skogsbruksmetod

Skogsrådgivarna styr ofta upp valet av skogsbruksmetod

Vad gör Finlands 620 000 privata skogsägare med sin skog? Säljer rubbet till skogsbolagen, skyddar skogen eller ...

Hållbar livsstil

Ökad efterfrågan på miljörelaterade utbildningar

Ökad efterfrågan på miljörelaterade utbildningar

Tuffare internationella miljökrav ökar behovet av miljörelaterade utbildningar i Finland. Bland annat revisionsbranschen behöver ny expertis som kan utvärdera företagens inverkan på miljön. ...
Dioxinhalterna har halverats under 2000-talet

Dioxinhalterna har halverats under 2000-talet

Det strävsamma arbetet med att strypa utsläppen av persistenta organiska miljögifter till Östersjön har burit frukt. Det menar överinspektör Timo Seppälä på Finlands miljöcentral. På ...
Nu måste rederierna betala för sina klimatutsläpp

Nu måste rederierna betala för sina klimatutsläpp

Sjöfarten har sedan årsskiftet ingått i det europeiska utsläppshandelssystemet. Enligt Rederierna i Finland kommer det att ske stora omvälvningar inom branschen. Från och med januari i år har ...

Kolumner

Vi borde tala om framtiden – din, min och vår allas

Vi borde tala om framtiden – din, min och vår allas

Livet i en biosfär – en gråsugga begär inte mer än den behöver

Livet i en biosfär – en gråsugga begär inte mer än den behöver

Naturkrysset våren 2024.

Naturkrysset våren 2024

Fullvuxna fjärilar lever på nektar och ses ofta i blommor medan deras larver tycker om att äta blad. I vårens naturkryss letar vi efter namnet på både fjärilen (larven/insekten) och växten som den sitter på. Båda har samma siffra i krysset, men växtens namn kommer i de gröna rutorna och insektens i de ofärgade...

Tidskriften finlands natur

Finlands Natur ger dig inspiration till egna upplevelser och upptäckter i naturen. Som läsare håller du dig uppdaterad om miljöaktualiteter i Svenskfinland och får tips om hur just du i dina vardagssysslor kan bidra till en bättre miljö. Finlands Naturs redaktion följer en egen publicistisk linje och är fristående från utgivaren Natur och Miljö r.f.