Miljönytt

Beståndet av storskarv på stabil nivå

Beståndet av storskarv på stabil nivå

Fåglarna återvänder till restaurerad våtmark

Fåglarna återvänder till restaurerad våtmark

Rekordhöga havstemperaturer uppmättes på Åland

Rekordhöga havstemperaturer uppmättes på Åland

Natur

Vandring i samernas land

Vandring i samernas land

Landskapet Finnmark uppe i Nordnorge domineras av vidsträckta fjällvidder där myrar och sjöar breder ut sig mellan tät...

En doldis bland hackspettarna

En doldis bland hackspettarna

Av våra sju hackspettsarter är göktytan näst minst. Göktytan kan inte hugga ut egna bohålor som de andra hackspettarna och den...

Hållbar livsstil

Lamt intresse för digital nedsmutsning

Lamt intresse för digital nedsmutsning

Knappt en tredjedel av alla finländare är oroliga för de negativa miljöeffekter som produktionen av digitala tjänster orsakar. Det visar en enkät som teknologibolaget Qvik har låtit göra. Enkäten går under namnet ”Finländarnas digitala vardag ...
All orsak att minska mobilavfallet

All orsak att minska mobilavfallet

Mobiltelefoner kunde återanvändas eller återvinnas i betydligt högre grad än vad som nu är fallet. Det är inte svårt att låta en begagnad telefon få längre livstid eller att lämna in en uttjänt telefon för materialåtervinning. Mobiltelefonerna, om ...
Hushållen de största miljöbovarna i matsvinneriet

Hushållen de största miljöbovarna i matsvinneriet

I fjol slängdes det bort cirka 360 miljoner kilo mat i Finland. Nyhjälplöshet och välstånd antas bidra till slöseriet. De finska hushållen står för mer än en tredjedel av matsvinnet i landet, uppger Naturresursinstitutet. Enligt institutets statistik ...

Naturkryss sommaren 2022

Många förnamn, framför allt på kvinnor men också män, är inspirerade av blommor. Det finns också växter som fått namn efter personer. I sommarens kryss letar vi efter dessa förnamn. Nu gäller det att, med hjälp av växten på bilden, komma på vilket förnamn som associeras med växten i fråga. Observera att...

Tidskriften finlands natur

Finlands Natur ger dig inspiration till egna upplevelser och upptäckter i naturen. Som läsare håller du dig uppdaterad om miljöaktualiteter i Svenskfinland och får tips om hur just du i dina vardagssysslor kan bidra till en bättre miljö. Finlands Naturs redaktion följer en egen publicistisk linje och är fristående från utgivaren Natur och Miljö r.f.