Miljönytt

Sommarledigt!

Sommarledigt!

Spöklika häggar

Spöklika häggar

Finländarna oroade över naturens tillstånd

Finländarna oroade över naturens tillstånd

Natur

Vandring i samernas land

Vandring i samernas land

Landskapet Finnmark uppe i Nordnorge domineras av vidsträckta fjällvidder där myrar och sjöar breder ut sig mellan tät...

En doldis bland hackspettarna

En doldis bland hackspettarna

Av våra sju hackspettsarter är göktytan näst minst. Göktytan kan inte hugga ut egna bohålor som de andra hackspettarna och den...

Hållbar livsstil

All orsak att minska mobilavfallet

All orsak att minska mobilavfallet

Mobiltelefoner kunde återanvändas eller återvinnas i betydligt högre grad än vad som nu är fallet. Det är inte svårt att låta en begagnad telefon få längre livstid eller att lämna in en uttjänt telefon för materialåtervinning. Mobiltelefonerna, om ...
Hushållen de största miljöbovarna i matsvinneriet

Hushållen de största miljöbovarna i matsvinneriet

I fjol slängdes det bort cirka 360 miljoner kilo mat i Finland. Nyhjälplöshet och välstånd antas bidra till slöseriet. De finska hushållen står för mer än en tredjedel av matsvinnet i landet, uppger Naturresursinstitutet. Enligt institutets statistik ...
Ukraina: Ökad strålning och nedsmutsade floder

Ukraina: Ökad strålning och nedsmutsade floder

Vi ringde upp den ukrainska miljöorganisationen Ecoaction i Kiev för en intervju. Bild ovan: En buss står i lågor på vägen mellan Charkiv och Kiev den 24 februari samma dag som Ryssland påbörjade sitt fullskaliga anfallskrig mot Ukraina. Foto: Yan ...

Naturkryss sommaren 2022

Många förnamn, framför allt på kvinnor men också män, är inspirerade av blommor. Det finns också växter som fått namn efter personer. I sommarens kryss letar vi efter dessa förnamn. Nu gäller det att, med hjälp av växten på bilden, komma på vilket förnamn som associeras med växten i fråga. Observera att...

Tidskriften finlands natur

Finlands Natur ger dig inspiration till egna upplevelser och upptäckter i naturen. Som läsare håller du dig uppdaterad om miljöaktualiteter i Svenskfinland och får tips om hur just du i dina vardagssysslor kan bidra till en bättre miljö. Finlands Naturs redaktion följer en egen publicistisk linje och är fristående från utgivaren Natur och Miljö r.f.