Rekordmånga fjällrävar föddes i fjol

av | 25 januari 2023

Antalet fjällrävar ökade markant i Norden i fjol. Det visar ny forskning vid Stockholms universitet. Enligt forskarnas inventering föddes det 164 nya rävkullar i Finland, Sverige och Norge under det gångna året.

Fjällräven (Vulpes lagopus) var nära utrotning i Sverige och Norge ännu vid millennieskiftet. Fjällräven är fortfarande klassad som starkt hotad i alla tre länder, men de årliga inventeringar som görs visar att arten nu ökar i antal i Norden.

Den inventering som gjordes 2021 visade att det fanns 118 nya kullar av fjällrävsungar i Sverige, Norge och Finland. I fjol registrerades 164 kullar, vilket innebär att det nu finns cirka 550 vuxna fjällrävar i de tre nordiska länderna, uppger Stockholms universitet.

Den främsta orsaken till att den nordiska fjällrävstammen har repat sig är att det finns fler smågnagare som utgör fjällrävens huvudföda. En annan bidragande orsak är myndigheternas stödutfodring och avskjutning av konkurrerande rödrävar.

– Vi kan konstatera att de åtgärder som har vidtagits givit bra resultat, men att det fortfarande är avhängigt på antalet lämlar hur många kullar det blir och om ökningen kan fortsätta, säger Karin Norén, docent i zoologi vid Stockholms universitet.

– Vad gäller årets rekord i Sverige är det två fler kullar än det tidigare rekordet men ännu roligare är föryngringen i Finland, den första sedan 1996 och förhoppningsvis starten på en fortsatt återetablering i Finland, säger forskaren Johan Wallén.

Foto: Erik F. Brandsborg / Wikimedia Commons

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Över 50 000 fästingsobservationer har gjorts i år

Över 50 000 fästingsobservationer har gjorts i år

Företag mörkar studier om bekämpningsmedel

Företag mörkar studier om bekämpningsmedel

Bioplaster påverkar fisk negativt 

Bioplaster påverkar fisk negativt