Marina skyddsområden är bra för klimatet

av | 24 oktober 2022

Marina skyddsområden förbättrar lagringen av kol, gynnar biodiversiteten och ger ett lyft till de marina organismernas fortplanting. Det visar ny forskning vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

“Vår forskning visar att marint skydd kan tjäna som verktyg för att uppnå de mål som har ställts upp i Parisavtalet och Förenta Nationernas Agenda 2030 som tar sikte på hållbar utveckling”, säger forskaren Robert Plasiak, som är en av författarna bakom studien.

Den nya studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften One Earth, visar också hur miljöskyddet kan ge klirr i kassan. Enligt forskarna går det att påvisa att marina skyddsområden gynnar yrkesfiskarnas fångster och utökar inkomsterna.

De ekologiska fördelar som uppmättes i studien ökar med tiden ju längre havsområdet har varit skyddat.

Den vetenskapliga rapporten bygger på en analys och genomgång av 22 000 existerande publikationer om 241 olika marina skyddsområden på olika håll i världen.

Enligt forskarna har marina skyddsområden otvetydiga fördelar i hanteringen av klimatkrisen då havens förmåga att lagra kol förbättras avsevärt i marina skyddsområden.

Rapporten ger 16 handfasta rekommendationer som visar hur marina skyddsområden kan hjälpa oss att dämpa klimatförändringens effekter.

“Våra forskningsresultat visar varför vi måste skydda marina ekosystem”, säger forskaren Joachim Claudet som koordinerade forskningsprojektet.

Rapporten släpptes förra veckan inför Förenta Nationernas klimatmöte som hålls i Sharm El Sheik Egypten i november.

”Utökat skydd av marina skyddsområden borde vara en prioritet för att trygga klimatfördelar i kustområden”, säger Juliette Jaquemont vid University of Washington.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Aktiv miljöorganisation kämpar för Kimitoöns skogar

Aktiv miljöorganisation kämpar för Kimitoöns skogar

Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse

Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse