Ny forskning: Strömmingen svälter i Östersjön

av | 16 september 2022

Strömmingen får det allt svårare att klara sig i de norra delarna av Östersjön. Det visar ny forskning vid Skärgårdshavets forskningsinstitut vid Åbo universitet.

– Strömmingen i Skärgårdshavet har i genomsnitt blivit magrare och mindre till omfånget de senaste åren, säger biträdande professor Jari Hänninen vid Skärgårdshavets forskningsinstitut.

Åbo universitet har bedrivit forskning om strömmingsbestånden i Skärgårdshavet i över 40 år, vilket innebär att det finns gott om data att jämföra med. Den oroande utvecklingstrenden är dramatisk.

– Vikten och biomassan på en genomsnittlig strömming i de norra delarna av Östersjön har minskat med cirka 40 till 50 procent under tidsperioden 1998–2020, säger Hänninen.

Den genomsnittliga längden på strömmingen har likaså minskat med 20–25 procent under samma tidsperiod.

Enligt Hänninen orsakar den sjunkande salthalten i Östersjön osmotisk stress för strömmingen, men det är långt ifrån den enda förklaringen till att strömmingen svälter.

– Förekomsten av hoppkräftor har minskat kraftigt i Östersjön. Eftersom hoppkräftor utgör den viktigaste stapelfödan för strömmingen har det ödesdigra konsekvenser. Därför är strömmingsbestånden undernärda och småväxta.

Kräftdjuren är i likhet med strömmingen beroende av höga salthalter för att klara sig. 

– Den sjunkande salthalten i Östersjön beror främst på att det inte har strömmat in tillräckligt med salt havsvatten genom de danska sunden de senaste åren. En annan orsak är den rikliga nederbörden vintertid, vilket tillför mer sötvatten till Östersjön.

Den rikliga nederbörden vintertid är i sin tur förbunden med klimatförändringen. Ju högre vattenståndet är i Östersjön vintertid, desto svårare blir det för de saltrika vattenmassorna att strömma från Nordsjön genom de danska sunden till Östersjön.

Hänninens forskargrupp jobbar nu med en ny hypotes som ska klargöra problematiken ytterligare.

– Vi har registrerat minskade halter av sköldkörtelhormonet tyroxin i strömmingens muskler, rom och könskörtlar. Vi antar att detta beror på minskade halter jod, vilket i sin tur har att göra med de sjunkande salthalterna i Östersjön.

Problemet förvärras ytterligare av att den finska jordmånen innehåller exceptionellt låga halter jod. 

Skärgårdshavets forskningsinstitut på Själö utlovar en ny vetenskaplig rapport om strömmingsbeståndens tillstånd senast under vårvintern nästa år.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Surt hav skadar blåstången

Surt hav skadar blåstången

Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk

Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk

Torrängen kan ersätta gräsmattan

Torrängen kan ersätta gräsmattan