Fladdermössen undviker vindmöllor

av | 9 januari 2023

Fladdermössen gillar inte vindkraftverk. Det visar ny forskning vid Åbo universitet och Helsingfors universitet.

En grupp forskare har kartlagt förekomsten av fladdermöss i närheten av vindkraftverk på den finska västkusten. Forskarna använde sig av ultraljudsinstrument som registrerade fladdermössens rörelser. De arter som analyserades var i huvudsak nordfladdermöss (Eptesicus nilssonii) och läderlappar, såsom vattenfladdermöss (Myotis daubentonii).

Analyserna visade att fladdermössen höll sig på minst 800 meters avstånd från vindkraftverken, uppger Åbo universitet i ett pressmeddelande.

Enligt forskningsteamet finns det väldigt tunnsått med forskning om vindkraftens inverkan på naturen och djurlivet.

”Fladdermössen gillar inte vindkraftverk. Bägge fladdermusgrupper som analyserades lyste med sin frånvaro i närheten av vindkraftverken”, säger Simon Gaultier, doktorand vid Åbo universitet.

Forskningsrapporten ger ingen förklaring till fladdermössens beteende och varför de undviker att röra sig i närheten av vindkraftverk. Enligt forskarna kan det bland annat bero på att skogen har avverkats i närheten av vindkraftverken, vilket berövar fladdermössen på viktiga livsmiljöer.

”Läderlapparna trivs i skogen och gillar inte gläntor. Det här kan vara en förklaring till att läderlappar inte syns i närheten av vindkraftverk”, säger Eero Vesterinen, universitetslektor vid Åbo universitet.

Enligt forskarna innebär den nuvarande och planerade utbyggnaden av vindkraften i Finland att cirka 7 procent av landets yta blir ogynnsam för fladdermössen.

Forskningsrapporten har publicerats på webbplatsen ScienceDirect som upprätthåller kvalitetsgranskade vetenskapliga publikationer från mer än 4000 akademiska tidskrifter.

Foto: Forskningsprojektet fokuserade bland annat på förekomsten av vattenfladdermöss (Myotis daubentonii) i närheten av vindkraftverk. / Gilles San Martin / Wikimedia Commons

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Ny studie avslöjar prislappen för att avveckla kolkraften

Ny studie avslöjar prislappen för att avveckla kolkraften

Nationellt projekt om pollinatörer fortsätter också i år

Nationellt projekt om pollinatörer fortsätter också i år

Rederierna i Finland vill förbjuda utsläpp från skrubbrar

Rederierna i Finland vill förbjuda utsläpp från skrubbrar