Hållbar livsstil

Oljeskiffern gör återkomst i Estland

Oljeskiffern gör återkomst i Estland

Estland har utökat användningen av oljeskiffern i samband med den globala energikrisen och det pågående kriget i Ukraina. Enligt miljöorganisationen Eestimaa Looduse Fond saknas den politiska viljan att minska på användningen av den klimatskadliga ...
Vätgasen kan  ge betydande  miljövinster

Vätgasen kan ge betydande miljövinster

Ett tjugotal vätgasprojekt är under planering på olika håll i Finland. Nya beräkningar vid Aalto-universitetet visar att vätgasen kan reducera Finlands klimatutsläpp med upp till 10–20 procent.  – Det är välkommet att så många vätgasprojekt planeras i ...
En kreativ  protest mot  konsumtionskulturen

En kreativ protest mot konsumtionskulturen

Att laga kläder tillsammans är ett bra sätt att motverka slit- och slängkulturen. Att reparera och laga kläder är inget nytt. Det om något är en vanlig hushållssyssla som människan fått utföra så länge vi har klätt oss i kläder. Men i dagens läge ...
Undersökning pekar på möjlighet att halvera hushållens koldioxidavtryck

Undersökning pekar på möjlighet att halvera hushållens koldioxidavtryck

En ny studie utförd av Finlands miljöcentral i samarbete med Helsingfors universitet och Naturresursinstitutet, belyser möjligheten att reducera hushållens koldioxidutsläpp med nästan hälften fram till år 2035. Undersökningen fokuserade på vilka ...
Våtmarker  som reningsverk

Våtmarker som reningsverk

Mariehamn har varit en föregångare när det gäller naturlig vattenrening i våtmarker, som hyser en rik biologisk mångfald och har betydande rekreationsvärde. Sedan 2020 renas en del av dagvattnet från Mariehamns gator i en våtmark som anlagts i den ...