Hållbar livsstil

Hon gör business på ekologisk hållbarhet

Hon gör business på ekologisk hållbarhet

”Det viktigaste är att inse att hållbarhet inte är något som kan klistras på i efterskott. Det är något som ska genomsyra hela affärsverksamheten.” Anna Abrahamsson trotsar alla odds. Hon har pluggat företagsekonomi vid Hanken, men brinner för ...
Ökat intresse för vegetarisk mat möblerar om kostcirkeln

Ökat intresse för vegetarisk mat möblerar om kostcirkeln

En vegetarisk kost är oftast skonsammareför miljön, men det kvittar inte hur vi fyller den vegetariska matkorgen.  Trots att utbudet på förädlad vegetarisk kost växer så det knakar i snabbköpen just nu är den finländska köttkonsumtionen på ...
Sortera rätt när du donerar

Sortera rätt när du donerar

Uttjänta kläder som inte längre kan användas eller repareras får tjäna som råvara för cirkulärt bruk. Men det är viktigt att se skillnaden mellan kläder som kan återvinnas och avlagda textilier. Det är lätt att återvinna kläder nu för tiden. Det finns ...
Vassen skördas och ersätter torv

Vassen skördas och ersätter torv

Vassen har tidigare utnyttjats som foder åt djur eller som takmaterial. Nu kommer en ny användningsform: vass som komposteras till mull för odlingar. Storskalig vasstäkt skapar öppna områden där fåglar  och känsliga ängsväxter trivs. Samtidigt ...
Ersättare för torven behövs

Ersättare för torven behövs

Det finns goda möjligheter att hitta mindre miljöbelastande ersättare för inte bara förbränningstorv utan även torv som används som växtunderlag. Enligt gällande regeringsprogram ska användningen av torv som energikälla upp­höra under 2030-talet i ...