Miljönytt

Här hittar du ett urval av de senaste miljönyheterna i Finland och Sverige. Vi bevakar bland annat universitetens och högskolornas miljöforskning.

Över 50 000 fästingsobservationer har gjorts i år

Över 50 000 fästingsobservationer har gjorts i år

Under de senaste två åren har medborgarnas fästingsobservationer samlats in i Punkkilive-databasen i syfte att kartlägga fästningarnas utbredning.  Punkkilive-applikationen, som utvecklats av Åbo universitet i samarbete med Pfeizer, har redan fått in ...
Företag mörkar studier om bekämpningsmedel

Företag mörkar studier om bekämpningsmedel

Företag som tillverkar bekämpningsmedel har mörkat viktig information om pesticidernas skadliga effekter på människors hälsa. Det visar en ny studie i miljövetenskap vid Stockholms universitet.  Forskarna kom fram till att 26 procent av de studier om ...
Bioplaster påverkar fisk negativt 

Bioplaster påverkar fisk negativt 

Enligt en studie från Göteborgs universitet påverkas biologiskt liv negativt av nedbrytbar plast. I studien observerade man abborrars förändrade beteende efter att de exponerats för nedbrytbar plast i fiskmaten under sex månaders tid.  I studien ...
Blomningen av blågröna alger kan bli kraftig i sommar 

Blomningen av blågröna alger kan bli kraftig i sommar 

Näringssituationen i Östersjön är fortsättningsvis gynnsam för förekomsten av blågröna alger, vilket kan ge upphov till en omfattande blomning av blågröna alger i sommar. Detta uppger Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.   I sommar är risken ...
Utsläppen av växthusgaser minskade med fyra procent år 2022 

Utsläppen av växthusgaser minskade med fyra procent år 2022 

Finlands utsläpp av växthusgaser minskade med fyra procent i jämförelse med föregående år, uppger Statistikcentralen i ett pressmeddelande.  Den totala mängden utsläpp av växthusgaser – exklusive markanvändningssektorn – var 45,8 miljoner ton CO₂ ...