Miljönytt

Här hittar du ett urval av de senaste miljönyheterna i Finland och Sverige. Vi bevakar bland annat universitetens och högskolornas miljöforskning.

Nu görs ny inventering av Östersjötumlaren – andra någonsin

Nu görs ny inventering av Östersjötumlaren – andra någonsin

För tolv år sedan inventerade man för första gången den akut hotade Östersjötumlaren. Nu är det dags igen. När tumlarna i Östersjön räknades första gången 2011-2013 kom man upp till runt 500 individer, ett magert bestånd för den hotade arten. Nu ska ...
Minskade utsläpp från sjöfarten blev oplanerad klimatmanipulering

Minskade utsläpp från sjöfarten blev oplanerad klimatmanipulering

Svaveldirektivet som trädde i kraft 2020 var tänkt att minska luftförorenande utsläpp från sjöfarten. Det gjorde det, men samtidigt orsakade det stora förändringar i antalet luftpartiklar i atmosfären och på så vis en oplanerad klimatmanipulering som har ...
Förorenande utsläpp från flygtrafiken mycket högre än vad som hittills rapporterats

Förorenande utsläpp från flygtrafiken mycket högre än vad som hittills rapporterats

Utsläppen av växthusgaser från flygindustrin är 50 procent högre än vad som tidigare beräknats, rapporterar det norska rundradiobolaget NRK. Detta kommer fram i en ny studie från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU).  Enligt studien ...
EU gav grönt ljus för förordning som ska skydda biologisk mångfald – Finland röstade nej

EU gav grönt ljus för förordning som ska skydda biologisk mångfald – Finland röstade nej

EU:s miljöråd godkände i veckan en förordning som är den första i sitt slag: restaurering av natur. Med hjälp av förordningen vill man restaurera minst 20 procent av unionens skadade land- och vattenområden innan 2030. På så vis vill man bland annat ...
Muddermassor dumpades i Bruksfjärden – lokal miljöförening känner sig lurad

Muddermassor dumpades i Bruksfjärden – lokal miljöförening känner sig lurad

1250 kubikmeter muddermassor från ett hamnbygge i Dalsbruk dumpas våren 2024 rakt ner i Bruksfjärden. Den lokala NTM-centralen hade tillstånd att dumpa massorna. Problemet? Dumpandet strider mot det löfte som den lokala vattenskyddsföreningen upplever ...