Miljönytt

Här hittar du ett urval av de senaste miljönyheterna i Finland och Sverige. Vi bevakar bland annat universitetens och högskolornas miljöforskning.

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

De krympande kolsänkorna undergräver Finlands mål att uppnå koldioxidneutralitet 2035. Det visar en ny prognos som Naturresursinstitutet har publicerat. Enligt Naturresursinstitutet är avverkningsvolymerna i de finska skogarna fortsättningsvis så höga ...
Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Frisk skogsdoft borde vara bättre representerad i klimatmodeller. Så kan man lite förenklat sammanfatta nya forskningsresultat från Stockholms universitet där man med hjälp av långvarig finländsk data tittat närmare på betydelsen av aeorosoler från barr- ...
Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas

Ska världssamfundet avvakta med letningen efter värdefulla mineraler på havsbottnen i djuphaven? Finland och Sverige svarar ja, men de nordiska grannarna tvekar. Tills vidare har 24 av världens länder krävt ett tillfälligt eller totalt stopp för ...
Avverkningen av skog minskade i fjol

Avverkningen av skog minskade i fjol

Uttaget av timmer och massaved från de finska skogarna minskade med 8 procent och uppgick till 69 miljoner kubikmeter i fjol, uppger Naturresursinstitutet. Timmer och massaved används främst inom skogsindustrin. Endast cirka en halv miljon kubikmeter ...
Övergivna båtar kan utgöra ett miljöproblem

Övergivna båtar kan utgöra ett miljöproblem

Cirka 10 000 uttjänta båtar överges på olika håll i landet varje år, enligt en utredning som Miljöministeriet har gjort. Den bristfälliga återvinningen antas bero på bristande kunskap och höga kostnader för frakten av kasserade båtar till ...