Miljönytt

Glaciärerna i Schweiz krymper allt snabbare

Glaciärerna i Schweiz krymper allt snabbare

Över 6 procent av ismassorna i de schweiziska alperna har gått förlorade i år, rapporterar lokala glaciologer. Enligt forskare vid den Naturvetenskapliga akademin i Schweiz och det schweiziska glaciärcentret GLAMOS har 3 kubikkilometer is smält i de ...
Gasutsläppet i Östersjön har ödesdigra miljöeffekter

Gasutsläppet i Östersjön har ödesdigra miljöeffekter

Det enorma utsläppet av naturgas från gasledningarna Nordstream 1 och 2 i närheten av Bornholm har ödesdigra konsekvenser för den marina miljön i Östersjön. Det säger forskaren Thomas Dahlgren vid Göteborgs universitet. ”Vi vet att naturgas i höga ...
Ny invasiv fiskart upptäckt i Finland

Ny invasiv fiskart upptäckt i Finland

Naturrresursinstitutet slår larm om en ny invasiv fiskart som har upptäckts i ett litet tjärn i Egentliga Finland under sensommaren. Fiskarten går under namnet amursömnfisk (Perccottus glenii). Amursömnfisken härstammar från nordöstra Asien där den ...
Gråsälen magrar i Östersjön

Gråsälen magrar i Östersjön

Allt fler svenska forskare rapporterar om magrande gråsälar, vilket i sin tur antas bero på sviktande strömmingsbestånd. Yrkesfiskare i Gävleborg har påträffat svältande gråsälar som är i så dåligt skick att de inte byter päls inför vintern, skriver ...
Ny förvaltningsplan för vargstammen

Ny förvaltningsplan för vargstammen

Jord- och skogsbruksministeriet vill revidera den existerande förvaltningsplanen för vargstammen. Ministeriet har dragit den slutsatsen efter en genomgång av Naturresursinstitutets inventering av den finska vargstammen, som offentliggjordes i ...