Kontakt / Redaktion

Redaktionen

Magnus Östman, chefredaktör (tjänstledig)

Mikael Sjövall, T.f. chefredaktör

Sandra Weckström, kommunikatör (Natur och Miljö)

Camilla Sederholm, verksamhetsledare, ansvarig utgivare (Natur och Miljö)
Tfn 045- 2700 319

E-post: [email protected], [email protected]

Adress: Annegatan 26, 00100 Helsingfors

Finlands Natur är medlem i kultur-, opinions- och vetenskapstidningarnas förbund Kultti och deltar i det finlandssvenska tidskriftssamarbetet tidskrift.fi.

Finlands Naturs redaktion följer en egen publicistisk linje och är fristående från utgivaren Natur och Miljö r.f.