Kontakt / Redaktion

Redaktionen

Magnus Östman, chefredaktör
Tuuli Solhagen, kommunikatör (Natur och Miljö)
Camilla Sederholm, verksamhetsledare (Natur och Miljö)
Tfn 045- 2700 319
E-post: fn@naturochmiljo.fi, fornamn.efternamn@naturochmiljo.fi
Adress: Annegatan 26, 00100 Helsingfors

Finlands Natur är medlem i kultur-, opinions- och vetenskapstidningarnas förbund Kultti och deltar i det finlandssvenska tidskriftssamarbetet tidskrift.fi.

Natur och Miljö Finlands Naturs redaktion följer en egen publicistisk linje och är fristående från utgivaren Natur och Miljö r.f.