Köp eller prenumerera

Finlands Natur ger dig inspiration till egna upplevelser och upptäckter i naturen. Som läsare håller du dig uppdaterad om miljöaktualiteter i Svenskfinland och får tips om hur just du i dina vardagssysslor kan bidra till en bättre miljö. Tidningen innehåller också aktuell miljöforskning i lättläst form, underfundiga kolumner, barnsidor och mycket annat. Allting serverat i ett färgsprakande paket med högklassiga fotografier.

Finlands Natur utkommer fyra gånger om året. Tidningen har getts ut sedan 1941 och sedan 1970 är Natur och Miljö r.f. utgivare.


Prenumerationspris

Fortlöpande 32 euro

Tidsbunden 35 euro

Lösnummerpris 9 euro

PRENUMERATION till betalarens adress

GÅVOPRENUMERATION (annan adress än betalaren)

Köp av lösnummer