Skadlig fjäril sprider sig norrut då det blir varmare

av | 10 maj 2022

Forskarna observerar nu allt fler följder i naturen av att klimatet blir varmare. Ett exempel är en liten fjäril, tallflyet, vars utbredningsområde i Finland förskjutits norrut 50 år snabbare än man tidigare uppskattat. Det visar en studie utförd av Alezander Pulgarin Diaz vid Östra Finlands universitet.

Numera påträffas tallflyet så lång norrut som i Kittilä och Sodankylä. Den aktuella studien visar också att tallflyet nu uppträder talrikare i södra Finland än tidigare.

Arten förekommer i största delen av Europa och i Mellaneuropa har den tidigare haft massförekomster då larverna kalätit tallar på stora arealer. Det här har ännu inte konstaterats i Finland, men kan bli verklighet även här då klimatet fortsätter att bli varmare.

En annan fjärilsart som också lever på barrträd som larv och som uppträtt som skadedjur längre söderut i Europa är barrskogsnunnan. Även den har blivit märkbart vanligare i Finland sedan år 2000 och risken finns att den kommer att förorsaka skogsskador även hos oss.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Storspiggen ökar, strömmingen minskar i antal

Storspiggen ökar, strömmingen minskar i antal

Ny prognos: Utsläppen från de finska skogarna ökade i fjol

Ny prognos: Utsläppen från de finska skogarna ökade i fjol

Majoriteten av finländarna oroar sig för klimatet

Majoriteten av finländarna oroar sig för klimatet