klimatförändring

Markanvändningssektorns kolsänka måste stärkas

Markanvändningssektorns kolsänka måste stärkas

Finlands klimatpanel har kommit med riktlinjer för hur Finland ska uppnå kolneutralitet fram till år 2035. Här betonas att den gröna omställningen innebär stora möjligheter till lönsam affärsverksamhet och nya innovationer gällande produkter och ...
Värmeböljor hotar häckande havsfåglar

Värmeböljor hotar häckande havsfåglar

Många fågelarter i Östersjön påverkas negativt av klimatförändringens effekter och långa värmeböljor. Det visar ny forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet. Enligt den aktuella studien kan extremväder och utdragna värmeböljor leda till att ...
Sitra kräver större fokus på minusutsläpp

Sitra kräver större fokus på minusutsläpp

Den finska klimatpolitiken måste fästa större uppmärksamhet vid avskiljning och lagring av koldioxid eller så kallade minusutsläpp. Det kräver en ny rapport som Jubileumsfonden Sitra publicerade på torsdagen. Enligt Sitra borde Finland satsa mer krut ...
Blåstången avger metan, är en mindre kolsänka än man trott

Blåstången avger metan, är en mindre kolsänka än man trott

Man har hittills bedömt att den vanliga blåstången har stor betydelse som kolsänka i Östersjön i och med att den upptar koldioxid från atmosfären då den tillväxer. Nu visar studier gjorda vid Stockholms universitets fältstation på Askö i Trosa skärgård ...
Rekordstora utsläpp av klimatgaser i fjol

Rekordstora utsläpp av klimatgaser i fjol

Fjolårets utsläpp av de tre viktigaste klimatgaserna koldioxid, metan och lustgas bröt alla tidigare rekord, uppger Meteorologiska världsorganisationen WMO i en ny rapport. WMO:s publikation Greenhouse Gas Bulletin skriver att fjolårets klimatutsläpp ...