klimatförändring

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Frisk skogsdoft borde vara bättre representerad i klimatmodeller. Så kan man lite förenklat sammanfatta nya forskningsresultat från Stockholms universitet där man med hjälp av långvarig finländsk data tittat närmare på betydelsen av aeorosoler från barr- ...
Övervintrande fåglar påverkas av klimatförändringen

Övervintrande fåglar påverkas av klimatförändringen

Uppvärmningen av klimatet och starka fluktuationer i vintertemperaturerna påverkar fåglarnas vikt och vingbredd. Det visar en ny vetenskaplig studie vid Helsingfors universitet. Allt fler övervintrande fåglar i Finland och Sverige har blivit mindre ...
Naturskyddet i fara efter rekordstora nedskärningar

Naturskyddet i fara efter rekordstora nedskärningar

Anslagen till Östersjöskyddet rasar, anslagen till skydd av skogar reduceras och de statliga pengarna till naturskyddet skruvas ner med en tredjedel. Miljöorganisationernas kritik av den finska regeringens budget är massiv, men klimatpanelens ordförande ...
Ökad risk för frostbävningar i norra Finland

Ökad risk för frostbävningar i norra Finland

Klimatförändringen kan höja risken för så kallade frostbävningar i norra Finland, enligt ny forskning vid Uleåborgs universitet och Geologiska forskningscentralen. Frostbävningar är seismisk aktivitet som beror på snabba förändringar i jordmånen under ...
En tredjedel av jordens befolkning kan drabbas av extremväder

En tredjedel av jordens befolkning kan drabbas av extremväder

En grupp forskare varnar för risken av en världsomfattande samhällelig kollaps om klimatförändringen inte bromsas. Enligt studien ”The 2023 state of the climate report: Entering uncharted territory” kan tre till sex miljarder människor drabbas av ...