skog

Granbarkborren tog livet av trefalt fler granar i fjol

Granbarkborren tog livet av trefalt fler granar i fjol

Naturresursinstitutet, Skogscentralen och Östra Finlands universitet har utrett skogsskadornas omfattning för att bena ut skadedjurens och olika sjukdomars inverkan på skogsdöden. Stigande genomsnittstemperaturer och extremväder, såsom långvarig ...
Skogsrådgivarna styr ofta upp valet av skogsbruksmetod

Skogsrådgivarna styr ofta upp valet av skogsbruksmetod

Vad gör Finlands 620 000 privata skogsägare med sin skog? Säljer rubbet till skogsbolagen, skyddar skogen eller går inför kontinuerligt skogsbruk? Vad skogsägaren gör beror ofta på vem som ger råden och planerar skogsvården. Tänk dig att du är en ...
Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Frisk skogsdoft borde vara bättre representerad i klimatmodeller. Så kan man lite förenklat sammanfatta nya forskningsresultat från Stockholms universitet där man med hjälp av långvarig finländsk data tittat närmare på betydelsen av aeorosoler från barr- ...
Studie visar: Medborgarna värderar mångfald i skogspolitiken 

Studie visar: Medborgarna värderar mångfald i skogspolitiken 

I en studie gjord at Naturresursinstitutet Luke jämförde man finländarnas värderingar angående nationella skogspolitiska alternativ.   I ett pressmeddelande från Naturresursinstitutet Luke fanns det I enkäten – som 2000 medborgare svarade på – stora ...
Dystert för flygekorren

Dystert för flygekorren

Ralf Wistbacka har i omfattande och långvariga studier av flygekorrens ekologi visat att de små skogsområden som vid skogsavverkningar lämnats kvar kring boträd definitivt inte räcker för att upprätthålla en livskraftig flygekorrestam.   Wistbacka ...