Pärmbild Finlands Natur 4/2023

Finlands Natur 4/2023, vinter

Artiklar ur tidningen publicerade på webben

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas

Vi borde tala om framtiden – din, min och vår allas

Vi borde tala om framtiden – din, min och vår allas

Livet i en biosfär – en gråsugga begär inte mer än den behöver

Livet i en biosfär – en gråsugga begär inte mer än den behöver

Ett rött skynke

Ett rött skynke

Avverkningen av skog minskade i fjol

Avverkningen av skog minskade i fjol

Elisa Aaltola för djurens talan

Elisa Aaltola för djurens talan

Övergivna båtar kan utgöra ett miljöproblem

Övergivna båtar kan utgöra ett miljöproblem

Lantbruksproducenterna lanserar färdplan för biologisk mångfald

Lantbruksproducenterna lanserar färdplan för biologisk mångfald

Finländarna vill ha vindkraft men inte på sin egen bakgård

Finländarna vill ha vindkraft men inte på sin egen bakgård

Finland kan få miljardnota om skogarnas kolsänkor inte åtgärdas

Finland kan få miljardnota om skogarnas kolsänkor inte åtgärdas