vintern 4 / 2021

Vassen skördas och ersätter torv

Vassen skördas och ersätter torv

Vassen har tidigare utnyttjats som foder åt djur eller som takmaterial. Nu kommer en ny användningsform: vass som komposteras till mull för odlingar. Storskalig vasstäkt skapar öppna områden där fåglar  och känsliga ängsväxter trivs. Samtidigt ...
Ersättare för torven behövs

Ersättare för torven behövs

Det finns goda möjligheter att hitta mindre miljöbelastande ersättare för inte bara förbränningstorv utan även torv som används som växtunderlag. Enligt gällande regeringsprogram ska användningen av torv som energikälla upp­höra under 2030-talet i ...
Skippa bilen – ta elcykeln istället

Skippa bilen – ta elcykeln istället

Elcykeln ersätter inte en vanlig cykel – det viktigaste är att jag inte behöver ta bilen. På köpet får jag frisk luft och dagens motion, säger Pia Prost, som valt elcykeln i första hand av miljöhänsyn. Pia Prost är sedan tre år tillbaka en ivrig ...
Påverka på EU-nivå

Påverka på EU-nivå

I sista delen av denna artikelserie har vi kommit till beslutsfattande på EU-nivå. Beslut som fattas i Europeiska unionen påverkar oss i Finland på många sätt. För att följa med utvecklingen i det finländska samhället lönar det sig att följa med vad som ...
Naturligt svartvitt

Naturligt svartvitt

Ifjol såg det länge ut som vi igen skulle drabbas av en vinter utan snö och is. Men då det nya året 2021 var en dag gammalt kom vintern med besked över en natt. Det svartvita landskapet bjöd på intressanta utmaningar för naturfotografen. Det är något ...