Skippa bilen – ta elcykeln istället

av | 30 november 2021

Elcykeln ersätter inte en vanlig cykel – det viktigaste är att jag inte behöver ta bilen. På köpet får jag frisk luft och dagens motion, säger Pia Prost, som valt elcykeln i första hand av miljöhänsyn.

Pia Prost är sedan tre år tillbaka en ivrig användare av elcykel då hon ska ta sig från sitt hem i Pargas till sin arbetsplats inne i Åbo. Sträckan på 28 kilometer avverkar hon på en timme, plus minus fem minuter beroende på trafikljusen. 

– Det är också en fördel med elcykeln att det går att hålla en konstant fart med den och beräkna sin ankomsttid ganska exakt, säger Prost.

Hon menar att arbetsresan till och med går snabbare med cykel än med kollektivtrafik eftersom hon inte bor nära en busshållplats. 

– Under cykelturen har jag också tid att fundera på arbetet i lugn och ro. När jag är framme har jag tänkt färdigt och jobbar sedan bättre!

Pia Prost använder elcykel i ur och skur mellan Pargas och Åbo.

Det vi i dagligt tal kallar elcyklar, är egentligen cyklar med en eldriven hjälpmotor. ”Elassisterad” cykel kunde vara en mer korrekt benämning. Enligt en officiell definition räknas cykeln som elcykel om dess motor har en effekt på högst 250 Watt och motorn är i gång endast då man trampar.

Jämfört med bensin- eller dieseldrivna bilar är de utsläpp av växthusgaser som laddningen av elcyklars batterier ger upphov till försumbara. Produktionen av batterierna ger upphov till en del utsläpp, men en studie i Sverige visar att man som elcyklist snabbt tjänar in batteritillverkningens utsläpp om man byter bilen till en elcykel. Körning med en ”cityjeep” (SUV) i 200–350 kilometer ger lika stora koldioxidutsläpp som tillverkningen av ett cykelbatteri. 

Också i jämförelse med elbilar vinner elcykeln klart miljömässigt. Dess elförbrukning per kilometer är 0,5–1 kilowattimme per 100 kilometer, medan en elbils motsvarande siffra är 15–20. 

Jämför man elcykelns miljönytta med en vanlig cykels, kunde man tro att den senare är att föredra, om man enbart beaktar miljöpåverkan. Men elcykeln klarar sig bättre man skulle tro i jämförelsen.

Organisationen European Cycling Federation gjorde för tio år sen en jämförelse av klimatpåverkan hos cykling med el och med enbart ”muskelkraft”. Enligt beräkningarna i denna studie var skillnaden mellan el- och muskeldrift överraskande liten, utsläppen för den förstnämnda var 22 och den sistnämnda 21 gram koldioxid per kilometer. Jämförelsen gjordes med livscykelperspektiv, så att här förutom driftens miljöpåverkan även ingick cykelns tillverkning, service och maten/energin som gick åt vid cyklingen,.

I Sverige gjorde tidskriften Allt om elcyklar 2019 en motsvarande bedömning där batteri­erna laddades med elström som bara i liten grad producerats med fossilt bränsle, jämfört med den europeiska studien. En sådan energimix gäller i Sverige och även rätt långt i Finland, där elen till 90 procent produceras med icke-fossila energikällor.

Den svenska studien gav elcykeln ett utsläpp som bara var 13 gram koldioxid per kilometer, alltså klart mindre än för en vanlig cykel. Men här måste man minnas att energin som förbrukas vid vanlig cykling är beroende av den föda cyklisten intagit. Vegetarisk mat skulle ge betydligt lägre utsläpp per cyklad kilometer än mat rik på kött och mjölkprodukter.

Vill man cykla maximalt ekologiskt äter man alltså vegetariskt. Elcyklisten kan minska sitt ekologiska fotspår genom att ladda batteriet från en solpanel.

Med elsparkbräden, som blivit vanliga i de större städerna, är miljöfördelarna inte lika tydliga som med elcyklar eftersom de sällan ersätter bilen som fortskaffningsmedel. Sparkbrädena har väckt kritik eftersom de ofta lämnas vårdslöst på trottoaren och upplevs som en säkerhetsrisk för fotgängare. Foto Magnus Östman

Elcyklarna har stadigt ökat i popularitet och numera finns det en uppsjö av modeller att välja bland, allt från lätta stadscyklar till terrängcyklar med tjocka däck. Det lönar sig både med tanke på trafiksäkerhet och brandsäkerheten vid laddningen att välja en modell av högre kvalitet, trots att priset kan gå en bit över tusenlappen. Pia Prost rekommenderar att man satsar på ett batteri med tillräckligt hög kapacitet för att man säkert med en laddning ska klara de sträckor man i första hand tänker cykla. Ett alternativ är att använda sig av flera batterier. 

Pia Prost använder i praktiken sin elcykel året om för resorna till och från arbetsplatsen.

– Under vinterhalvåret är det aldrig tunna cyklingskläder som gäller om man vill undvika att frysa. Jag använder samma utrustning som i slalombacken; hjälm, slalomglasögon och vindtäta och varma kläder.

Med tanke på att en majoritet av alla bil­resor är under tio kilometer kunde många fler mänskor med fördel ersätta bilen med cykeln. Och med en elcykel sjunker definitivt tröskeln att lämna bilen hemma.

– Det är som om man hade medvind hela tiden, också i uppförsbackarna, konstaterar Pia Prost förnöjt.  

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Eldriven sopbil ger uppmuntrande resultat 

Eldriven sopbil ger uppmuntrande resultat 

Patentlösningar riskabla för klimatet

Patentlösningar riskabla för klimatet

Konsumtionsfesten ger allt fler ekologisk ångest

Konsumtionsfesten ger allt fler ekologisk ångest