jordbruk

Företag mörkar studier om bekämpningsmedel

Företag mörkar studier om bekämpningsmedel

Företag som tillverkar bekämpningsmedel har mörkat viktig information om pesticidernas skadliga effekter på människors hälsa. Det visar en ny studie i miljövetenskap vid Stockholms universitet.  Forskarna kom fram till att 26 procent av de studier om ...
Gips binder fosforn i åkerjorden

Gips binder fosforn i åkerjorden

Läckaget av fosfor från gödslade åkerjordar är en av de främsta orsakerna till övergödningen av Östersjön. Sedan 2016 har Finlands miljöcentral SYKE i samarbete med forskare från Helsingfors universitet utfört experiment med gips som bretts ut på åkrar ...
Med baljväxter minskar behovet av konstgödsel

Med baljväxter minskar behovet av konstgödsel

Det finns stor potential att minska jordbrukets beroende av konstgödsel genom att odla mer baljväxter, såsom ärter, bönor och klöver. Det skulle gå att minska behovet av industriellt framställt kväve med upp till 60 procent om baljväxternas potential att ...
Skydd av torvjordar ger billiga utsläppsreduktioner

Skydd av torvjordar ger billiga utsläppsreduktioner

Naturresursinstitutet Luke har räknat ut vad det kostar att minska på klimatutsläppen inom jordbruket och marksektorn. Utredningen visar att det skulle kosta i genomsnitt 15-50 euro att minska på utsläppen av ett ton koldioxid genom att skydda ...
Cirkulär ekonomi inom livsmedelsproduktionen räddar biologisk mångfald

Cirkulär ekonomi inom livsmedelsproduktionen räddar biologisk mångfald

Om vi globalt går in för cirkulär ekonomi inom jordbruk och matproduktion, bygg-, textil- och skogssektorn kan den biologiska mångfalden fram till 2035 vara återställd på den nivå som rådde före år 2000. Det hävdar jubileumsfonden Sitra i en ny rapport, ...