Lantbruksproducenterna lanserar färdplan för biologisk mångfald

av | 2 februari 2024

Spannmålsodling. Foto: Wikimedia Commons

Spannmålsodling. Foto: Wikimedia Commons

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK har publicerat en färdplan för biologisk mångfald.

Syftet med färdplanen är att stärka den biologiska mångfalden i jord- och skogsbruksmiljöer, skriver SLC och MTK i ett pressmeddelande.

Färdplanen beaktar organisationernas verksamhet och de egenskaper i jord- och skogsbruksmiljöer som är av betydelse för den biologiska mångfalden.

Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Helsingfors universitet och Pellervo ekonomiska forskningsinstitut har ansvarat för insamlingen och produktionen av forskningsdata.

”Färdplanen vägleder våra organisationer och våra medlemmar mot en natur med större biologisk mångfald. Färdplanen fungerar som vägledning för framtida åtgärder baserade på forskningsbaserad kunskap”, säger MTK:s ordförande Juha Marttila.

Färdplanens fokus är riktat på praktisk tillämpning och handfasta åtgärder som behövs för att nå målen.

MTK:s och SLC:s medlemsundersökningar visar att mer än 80 procent av jordbrukarna och skogsägarna anser att det är viktigt att de tryggar naturens mångfald i den egna verksamheten.

MTK och SLC säger sig vilja jobba för en förutsägbar, kontrollerad och acceptabel omställning inom jord- och skogsbruket, men organisationerna vill inte att notan ska betalas av jord- och skogsbrukarna.

”Vi jordbrukare och skogsägare är redo att göra vår del, men det behövs också att samhället kommer emot och gör sin del”, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Lantbruksorganisationerna SLC och MTK har lanserat en färdplan för att främja biologisk mångfald. Foto: www.Pixel.la / Wikimedia Commons

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas