Företag mörkar studier om bekämpningsmedel

av | 5 juni 2023

Besprutning av bekämpningsmedel.

Företag mörkar vetenskapliga studier om bekämpningsmedel.

Företag som tillverkar bekämpningsmedel har mörkat viktig information om pesticidernas skadliga effekter på människors hälsa. Det visar en ny studie i miljövetenskap vid Stockholms universitet. 

Forskarna kom fram till att 26 procent av de studier om utvecklingstoxicitet som granskades har undanhållits från EU.

Att viktiga data på detta vis hålls borta från myndigheternas granskning underminerar tillförlitligheten i EU:s säkerhetsbedömningar och skadar allvarligt förtroendet för det system som ska skydda europeiska konsumenter”, skriver Stockholms universitet.

Alla producenter av bekämpningsmedel är enligt EU:s regelverk skyldiga att utföra tester som möjliggör en säkerhetsbedömning av deras produkter. Alla testresultat måste lämnas till EU när företagen ansöker om marknadsgodkännande. Så har alltså inte skett. 

Enligt forskarna Axel Mie och Christina Rudén vid Institutionen för miljövetenskap på Stockholms universitet är mörkläggningen av studierna systematisk.  

“Vi hittade först en studie som hemlighållits och när vi följde upp detta hittade vi fler”, säger Mie.

Upptäckten kan påverka framtida regleringar av de bekämpningsmedel som finns på den europeiska marknaden. Det kan bland annat bli aktuellt med justeringar av toxikologiska gränsvärden eller förändringar i klassificeringen som anger hur farliga medlen är. I vissa fall kan omvärderingen leda till att vissa ämnen dras tillbaka från marknaden.  

Forskarna uppger att åtminstone en av de mörkade studierna handlar om ett bekämpningsmedel som är känt för att skada hjärnans utveckling. 

“När vi som konsumenter och EU-medborgare bestämmer oss för att tillåta produkter på den europeiska marknaden är det beslutet baserat på villkoret att producenterna följer lagen och inte avsiktligt äventyrar vår säkerhet”, säger Rudén.

Foto: Aqua Mechanical / Wikimedia Commons / Tillverkare av bekämpningsmedel har mörklagt studier om sina produkters toxiska effekter, uppger Stockholms universitet.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

EU gav grönt ljus för förordning som ska skydda biologisk mångfald – Finland röstade nej

EU gav grönt ljus för förordning som ska skydda biologisk mångfald – Finland röstade nej

Muddermassor dumpades i Bruksfjärden – lokal miljöförening känner sig lurad

Muddermassor dumpades i Bruksfjärden – lokal miljöförening känner sig lurad

Klimatpanelen efterlyser tilläggsåtgärder i kampen mot klimatförändringen

Klimatpanelen efterlyser tilläggsåtgärder i kampen mot klimatförändringen