Övergödningen plågar åländska havsvikar

av | 13 mars 2023

Övergödningen har förvärrats i flera åländska havsvikar de senaste tjugo åren. Det visar en ny studie som har gjorts vid Åbo Akademis biologiska station på Åland.

Husö biologiska station undersökte det ekologiska tillståndet i 12 åländska havsvikar (flador) som senast inventerades 2002. Studien gjordes på uppdrag av Ålands landskapsregering. Syftet med forskningsrapporten är att skapa en mer uppdaterad bild över läget i havsvikarna runt om Åland.

”Bland de tydligaste förändringarna vi lade märke till var att de känsliga kransalgerna har minskat medan övergödningsgynnade arter har ökat”, säger marinbiologen och doktoranden Anna Ikonen vid Åbo Akademi.

Bland kransalgerna var det speciellt rödsträfse (Chara tomentosa) som har minskat drastiskt. Kransalger har visat sig vara viktiga som uppväxtmiljöer för fisk som söker efter skydd och föda bland kransalgerna. Kransalgerna är också viktiga för att binda sediment. Vattnet i vikar där kransalger frodas är ofta klarare än omkringliggande vatten.

Kransalgerna är känsliga för miljöpåverkan, speciellt övergödning. Övergödningen gynnar bland annat slinge- och särvväxter som effektivt kan utkonkurrera kransalgerna, skriver Åbo Akademi i ett pressmeddelande.

”Ett annat fenomen vi observerat under senare år är att mängden trådalger ökat tydligt på ställen där de inte tidigare funnits i så stor utsträckning. Ett exempel är Husöviken. Jag har inte tidigare sett så stora mängder trådalger här”, säger Tony Cederberg, amanuens vid Husö biologiska station.

Trådalgerna var klart vanligare sommaren 2022 än 2002. De ettåriga trådalgerna tar mycket effektivt upp näring ur vattnet och gynnas dessutom av solljus och varmt vatten.

Juni månad var exceptionellt varm på Åland. Ett nytt temperaturrekord uppmättes i Husöviken den 30 juni, då termometern i vattnet visade 27,65 °C. När ytterligare en värmebölja slog till i augusti, samtidigt som vattennivån sjönk, fick trådalgerna optimala förhållanden, uppger Husö biologiska station.

”I en del havsvikar hittade vi kransalger på ganska djupt vatten. Detta är ett bra tecken. Det är viktigt att vi fortsätter med uppföljningen av våra havsvikar, så att vi bättre vet vad som händer och vid behov kan ta till åtgärder för att minska övergödningen”, säger Ikonen.

Foto: Trådalger i Husöviken sommaren 2022 / Tony Cederberg / Åbo Akademi

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas