Östersjön

Vattnens tillstånd väcker oro

Vattnens tillstånd väcker oro

Enligt en färsk enkät anser nio av tio finländare att rena vatten är viktiga för vår identitet. En nästan lika stor andel bedömer att ett rent Östersjön och vatten överlag är viktiga för mänskors hälsa och välbefinnande, för naturen och för en orts eller ...
Övergödningen plågar åländska havsvikar

Övergödningen plågar åländska havsvikar

Övergödningen har förvärrats i flera åländska havsvikar de senaste tjugo åren. Det visar en ny studie som har gjorts vid Åbo Akademis biologiska station på Åland. Husö biologiska station undersökte det ekologiska tillståndet i 12 åländska havsvikar ...
Höga fosforhalter i havet

Höga fosforhalter i havet

Havsforskningsfartyget Aranda har varit ute på sin sedvanliga vinterövervakningsresa på Finska viken, Norra Östersjön, Skärgårdshavet och Bottniska viken. I Finska viken uppmättes höga forsforhalter vid ytan speciellt i området öster om Helsingfors. ...
Värmeböljor hotar häckande havsfåglar

Värmeböljor hotar häckande havsfåglar

Många fågelarter i Östersjön påverkas negativt av klimatförändringens effekter och långa värmeböljor. Det visar ny forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet. Enligt den aktuella studien kan extremväder och utdragna värmeböljor leda till att ...
<strong>Allt färre strömmingar och könsmogna gösar i åländska vatten</strong>

Allt färre strömmingar och könsmogna gösar i åländska vatten

Andelen könsmogna gösar har minskat dramatiskt i den nordvästra delen av den åländska skärgården. Det visar en ny forskningsrapport som Åbo Akademis biologiska forskningsstation på Husö, Åland har publicerat. ”Andelen könsmogna gösar har halverats ...