Östersjön

Så skiljer sig synen på strömmingen i Sverige och Finland

Så skiljer sig synen på strömmingen i Sverige och Finland

Forskaren Ulf Bergström vid Sveriges lantbruksuniversitet förundrar sig över Finlands och Sveriges väsensskilda slutsatser om strömmingbeståndets situation. Foto: Privat Forskarna i Finland tycker inte det behövs fiskestopp på sillen, eller ...
Finland och Sverige på kollisionskurs i strömmingsfisket

Finland och Sverige på kollisionskurs i strömmingsfisket

EU-ministerrådets beslut om 2024 års fiskekvoter i Östersjön har väckt debatt och kritik i Sverige. Bland annat WWF Sverige och Miljöpartiet har gått hårt ut för att fördöma det fortsatta industriella strömmingsfisket. Men i Finland går känslorna inte ...
Fiskesekretariatet: EU:s fiskekvoter för Östersjön är lagstridiga

Fiskesekretariatet: EU:s fiskekvoter för Östersjön är lagstridiga

Lobbyorganisationen Fiskesekretariatet riktar skarp kritik mot EU:s beslut att tillåta fortsatt höga fiskekvoter för strömming och skarpsill (vassbuk). Enligt Fiskesekretariatet äventyrar Europeiska rådets beslut ekosystemens och fiskbeståndens ...
Surt hav skadar blåstången

Surt hav skadar blåstången

Blåstången växer snabbare men blir skörare på grund av klimatförändringen, visar en studie utförd vid Göteborgs universitet. Då koldioxidhalten ökar i atmosfären ökar också mängden koldioxid som löser sig i vattnet. Som en följd av detta kommer ...
Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk

Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk

Fisken svartmunnade smörbult har sitt naturliga utbredningsområde i Svarta havet och Kaspiska havet. Med fartygs barlastvatten har den spritts till Östersjön där den nu framgångsrikt breder ut sig. I Finland finns den framförallt i västra Finska viken, ...