Åbo Akademi

Övergödningen plågar åländska havsvikar

Övergödningen plågar åländska havsvikar

Övergödningen har förvärrats i flera åländska havsvikar de senaste tjugo åren. Det visar en ny studie som har gjorts vid Åbo Akademis biologiska station på Åland. Husö biologiska station undersökte det ekologiska tillståndet i 12 åländska havsvikar ...
Ny invasiv art etablerad på Åland

Ny invasiv art etablerad på Åland

En ny havsborstmask har etablerat sig i den åländska skärgården. Det uppger Åbo Akademis biologiska forskningsstation på Husö. Den nya arten upptäcktes i samband med uppföljningsstudier som fokuserade på bottenfaunan i åländska ...