övergödning

Nytt projekt ska omvandla slam från fiskodlingar till gödsel och biogas

Nytt projekt ska omvandla slam från fiskodlingar till gödsel och biogas

Slam från fiskodlingar ska samlas in i ett unikt pilotprojekt på Åland. Förhoppningen är att förädla slammet till gödsel eller biogas för att tygla övergödningen i Östersjön. Aquaphoenix – så heter det norska slamprojektet som två åländska ...
De hotade sandstränderna undersökta

De hotade sandstränderna undersökta

Finlands miljöcentral Syke har nyligen undersökt förekomsten av sandstränder och de faktorer och hot som påverkar sandsträndernas naturtillstånd. Sandstränderna är artrika men hotade naturtyper. De hotas av igenväxning, av slitage och speciellt i Finska ...
Studie visar: Finländarna oroliga för Östersjön 

Studie visar: Finländarna oroliga för Östersjön 

En nyligen genomförd enkät som beställdes av John Nurminens Stiftelse och Finlands Sjöhistoriska Museum och som utfördes av Kantar Public, utforskade finländarnas förhållande till Östersjön. I studien framkom det att finländarna känner oro över ...
Snart har vi alger på matbordet

Snart har vi alger på matbordet

Östersjöns alger som växer på klippor och stenar är en outnyttjad naturresurs. Joel Lindholm på Åland siktar på att kunna odla algerna i stor skala som mänskoföda  och livsmedel. Natur och Miljös nyvalda ordförande Joel Lindholm har många järn i elden. ...
Blomningen av blågröna alger kan bli kraftig i sommar 

Blomningen av blågröna alger kan bli kraftig i sommar 

Näringssituationen i Östersjön är fortsättningsvis gynnsam för förekomsten av blågröna alger, vilket kan ge upphov till en omfattande blomning av blågröna alger i sommar. Detta uppger Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.   I sommar är risken ...