Åland

Åländska rederier vill förbjuda utsläpp från svavelskrubbrar

Åländska rederier vill förbjuda utsläpp från svavelskrubbrar

Det var rätt beslut att inte använda svavelskrubbrar. Det anser flera åländska rederier som Finlands Natur har talat med. När svaveldioxidreglerna på Östersjön stramades åt var den allmänna opinionen att så kallade skrubbrar representerade den ...
Kommuner utlovas miljonbelopp för havsbaserad vindkraft

Kommuner utlovas miljonbelopp för havsbaserad vindkraft

Det havsbaserade vindkraftsprojektet Sunnanvind är den största satsningen på infrastruktur som Åland någonsin har hanterat. Projektet inramas av en debatt om både miljökonsekvenser och pengar.  När den förra landskapsregeringen tillträdde 2019 låg en ...
Jakten på havsörn får fortsätta på Åland – trots kritik

Jakten på havsörn får fortsätta på Åland – trots kritik

I fjol beviljade den åländska landskapsregeringen tillstånd till enheten för jakt- och viltvård för att bedriva skyddsjakt på rovfågeln vid Lågskär, och i år omfattar tillståndet ytterligare sex stycken havsörnar, rapporterar Helsingin Sanomat. Finland ...
Nytt projekt ska omvandla slam från fiskodlingar till gödsel och biogas

Nytt projekt ska omvandla slam från fiskodlingar till gödsel och biogas

Slam från fiskodlingar ska samlas in i ett unikt pilotprojekt på Åland. Förhoppningen är att förädla slammet till gödsel eller biogas för att tygla övergödningen i Östersjön. Aquaphoenix – så heter det norska slamprojektet som två åländska ...
Övergödningen plågar åländska havsvikar

Övergödningen plågar åländska havsvikar

Övergödningen har förvärrats i flera åländska havsvikar de senaste tjugo åren. Det visar en ny studie som har gjorts vid Åbo Akademis biologiska station på Åland. Husö biologiska station undersökte det ekologiska tillståndet i 12 åländska havsvikar ...