våtmark

Nya våtmarker anläggs i västra Nyland

Nya våtmarker anläggs i västra Nyland

Under sommaren har WWF i samarbete med lokala markägare anlagt två nya våtmarker i västra Nyland. Målsättningen har varit att minska problemen med översvämningar och näringsbelastning av vattendrag. I Sjundeå har arbetet med en våtmark på omkring 0,7 ...
Lyckat år för restaurering och vård av naturen

Lyckat år för restaurering och vård av naturen

År 2022 var ett rekordår när det gäller restaurering av myrmark i Finland inom det statliga Helmi-programmet. Den restaurerade arealen myrmark uppgick till 6 700 hektar. Arbetena, som utförts av Forststyrelsen, har varit koncentrerad till statsägd mark. ...
Våtmarksodling ger mindre klimatutsläpp

Våtmarksodling ger mindre klimatutsläpp

Våtmarksodling ger mindre klimatutsläpp Genom att höja vattennivån på åkrar med torvjord minskar man läckaget av koldioxid från jorden. På den våta marken kan man odla speciella nyttoväxter. Över 100 olika växter har konstaterats kunna användas vid ...
Kimo åmynning – mitt smultronställe

Kimo åmynning – mitt smultronställe

Kimo åmynning i Oravais bjuder på sjudande fågelliv vår, sommar och höst. En artrik flora och ett spännande landskap som skiftar karaktär i olika belysningar gör området till ett eldorado för naturfotografen. Mitt favoritställe, som jag ofta besöker, ...