skogsbruk

Skogsrådgivarna styr ofta upp valet av skogsbruksmetod

Skogsrådgivarna styr ofta upp valet av skogsbruksmetod

Vad gör Finlands 620 000 privata skogsägare med sin skog? Säljer rubbet till skogsbolagen, skyddar skogen eller går inför kontinuerligt skogsbruk? Vad skogsägaren gör beror ofta på vem som ger råden och planerar skogsvården. Tänk dig att du är en ...
Ny forskning ska utreda alternativ till kalhyggen

Ny forskning ska utreda alternativ till kalhyggen

I ett samarbete mellan Finland och Sverige ska forskare ta reda på hur olika alternativ till kalhyggen främjar den biologiska mångfalden. Naturresursinstitutet i Finland, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet har inlett ett ...
Klimatförändringen och skogsbruket tär på blåbären

Klimatförändringen och skogsbruket tär på blåbären

Det extensiva skogsbruket och klimatförändringens framfart kan försvaga mångfalden bland de symbiotiska mikrober som finns i blåbär. Det visar ny forskning vid Uleåborgs universitet. Forskningsresultaten slår fast att det finns stora skillnader i ...
Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

De krympande kolsänkorna undergräver Finlands mål att uppnå koldioxidneutralitet 2035. Det visar en ny prognos som Naturresursinstitutet har publicerat. Enligt Naturresursinstitutet är avverkningsvolymerna i de finska skogarna fortsättningsvis så höga ...
Avverkningen av skog minskade i fjol

Avverkningen av skog minskade i fjol

Uttaget av timmer och massaved från de finska skogarna minskade med 8 procent och uppgick till 69 miljoner kubikmeter i fjol, uppger Naturresursinstitutet. Timmer och massaved används främst inom skogsindustrin. Endast cirka en halv miljon kubikmeter ...