Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

av | 23 februari 2024

Krympande kolsänkor sumpar Finlands mål att bli koldioxidneutralt. Foto: Kirmo Kivelä

Krympande kolsänkor sumpar Finlands mål att bli koldioxidneutralt. Foto: Kirmo Kivelä

De krympande kolsänkorna undergräver Finlands mål att uppnå koldioxidneutralitet 2035. Det visar en ny prognos som Naturresursinstitutet har publicerat.

Enligt Naturresursinstitutet är avverkningsvolymerna i de finska skogarna fortsättningsvis så höga att skogarnas förmåga att binda koldioxid kommer att försvagas ytterligare under de instundande 11 åren.

Prognosen visar att den finska markanvändningssektorn kommer att förbli en betydande utsläppskälla 2035, ifall avverkningarna inte minskar drastiskt.

Rapporten jämför de utfästelser som klimatlagen slår fast med kolsänkornas kapacitet att binda koldioxid. Enligt forskarna borde de finska skogarna binda cirka 21 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2035 för att Finland ska uppnå målet om koldioxidneutralitet.

”Det här är en allvarlig och svår lägesbild. Det finns tillräckligt med vetenskaplig kunskap om frågan. Det behövs inte mer kunskap för att vi ska kunna fatta de rätta besluten”, säger forskningsprofessor Raisa Mäkipää i en intervju för Yle.

Naturresursinstitutets prognos beaktar skogsindustrins behov av virke och planerade investeringars inverkan på efterfrågan på råvara från de finska skogarna.

Finlands mål att uppnå koldioxidneutralitet försvåras också av svårigheterna att minska utsläppen inom jordbruket och trafiksektorn.

Enligt Statistikcentralens uppgifter var Finlands klimatutsläpp 45,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2022. De finska skogarna har enligt Naturresursinstitutets senaste inventeringar förvandlats till en utsläppskälla.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

WWF: Finland hör till världens mest överkonsumerande nationer

WWF: Finland hör till världens mest överkonsumerande nationer

Finländarnas koldioxidavtryck har halverats

Finländarnas koldioxidavtryck har halverats

Människans framfart hotar fågelbestånden

Människans framfart hotar fågelbestånden