skog

Lyckat år för restaurering och vård av naturen

Lyckat år för restaurering och vård av naturen

År 2022 var ett rekordår när det gäller restaurering av myrmark i Finland inom det statliga Helmi-programmet. Den restaurerade arealen myrmark uppgick till 6 700 hektar. Arbetena, som utförts av Forststyrelsen, har varit koncentrerad till statsägd mark. ...
Regeringen skyddar omtvistade skogsområden

Regeringen skyddar omtvistade skogsområden

Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo (Gröna) meddelar att regeringen skyddar 30 000 hektar skog på statsägda marker. Beslutet hör ihop med regeringens tilläggsbudget och den proposition som överlämnades till riksdagen på torsdagen. En stor del av ...
Utredning: Kyrkans kolsänkor var mindre än väntat

Utredning: Kyrkans kolsänkor var mindre än väntat

Den evangelisk-lutherska kyrkan är en av Finlands största enskilda skogsägare. I sitt allt större miljöengagemang tampas kyrkan med villfarelser om hållbarhet och ekologisk mångfald. - Kyrkan kunde avverka lite mindre, lite mjukare, lämna fler områden ...
Kristinestad går i bräschen för den gröna omställningen

Kristinestad går i bräschen för den gröna omställningen

Kristinestad satsar hårt på förnybar energi. Snart finns det över 70 vindmöllor, en vätgasanläggning och flera gigantiska solcellsparker i kommunen. Det är en förbluffande syn som möter Finlands Natur då vi besöker Kristinestad i oktober. Trots att ...
Frivilligt skogsskydd är populärt

Frivilligt skogsskydd är populärt

I snart två årtionden har METSO-programmet erbjudit markägare en möjlighet att frivilligt låta freda sin skog mot betalning. Detta har varit populärt och målsättningarna för permanenta fredningar ser ut att uppfyllas. METSO kan ändå inte ensamt rädda ...