Klimat

Etla: De största företagsstöden går fortfarande till klimatskadlig verksamhet

Etla: De största företagsstöden går fortfarande till klimatskadlig verksamhet

De finska myndigheterna betalade åren 2020–2023 över en miljard euro i direkta företagsstöd. De största stöden gick till branscher och verksamhet som utökade klimatutsläppen, uppger Näringslivets forskningsinstitut Etla i en ny rapport. Värdet på de ...
Miljöföroreningar kan hota hjärthälsan bland spädbarn

Miljöföroreningar kan hota hjärthälsan bland spädbarn

Klimatförändringen och olika miljöföroreningar har en skadlig inverkan på spädbarns hjärthälsa redan från och med fosterstadiet, uppger Östra Finlands universitet i ett pressmeddelande. Östra Finlands universitet hänvisar till ett vetenskapligt ...
Tundran kan frigöra alarmerande mängder kol

Tundran kan frigöra alarmerande mängder kol

En ny forskningsrapport avslöjar att klimatförändringen kan ha oroväckande konsekvenser på ekosystemen på nordliga breddgrader. Enligt rapporten kan en uppvärmning av klimatet leda till mycket större utsläpp av kol från tundran än man tidigare har ...
Finländarnas koldioxidavtryck har halverats

Finländarnas koldioxidavtryck har halverats

De finländska hushållens genomsnittliga koldioxidavtryck minskade från 14 ton till 7,7 ton koldioxidekvivalenter åren 2000–2021. Det visar en inventering som Finlands miljöcentral har gjort. Den främsta orsaken till den gynnsamma utvecklingen är den ...
Nu måste rederierna betala för sina klimatutsläpp

Nu måste rederierna betala för sina klimatutsläpp

Sjöfarten har sedan årsskiftet ingått i det europeiska utsläppshandelssystemet. Enligt Rederierna i Finland kommer det att ske stora omvälvningar inom branschen. Från och med januari i år har alla fartyg som anlöper europeiska hamnar varit förpliktade ...