Tundran kan frigöra alarmerande mängder kol

av | 18 april 2024

Forskarna har studerat 28 tundraområden med hjälp av så kallade open-top-chambers. Detta testområde ligger i Latnjajaure i Sverige. Foto: Aalto-universitetet

Forskarna har studerat 28 tundraområden med hjälp av så kallade open-top-chambers. Detta testområde ligger i Latnjajaure i Sverige. Foto: Aalto-universitetet

En ny forskningsrapport avslöjar att klimatförändringen kan ha oroväckande konsekvenser på ekosystemen på nordliga breddgrader.

Enligt rapporten kan en uppvärmning av klimatet leda till mycket större utsläpp av kol från tundran än man tidigare har befarat. Detta kan förvärra klimatförändringens effekter ytterligare då tundran förvandlas från en kolsänka till en utsläppskälla, skriver Aalto-universitetet i ett pressmeddelande.

Den vetenskapliga rapporten, som publicerades i tidskriften Nature på onsdagen, har tagits fram av ett internationellt team som består av 70 forskare. Forskningsrapporten har granskat 28 olika tundraområden på olika håll i världen.

Forskarna använde sig av uppvärmningstest som visade att tundrans så kallade ekosystemandning ökade sommartid med 30 procent. En uppvärmning av jordmånen med 0,4 grader ledde till ökade mängder frigjort kol.

”Vi visste utifrån tidigare forskningsrapporter att en uppvärmning av tundran frigör kol. Vår forskning visar att utsläppen av kol är fyra gånger högre i jämförelse med tidigare bedömningar”, säger forskaren Sybryn Maes vid Umeå universitet.

Det finska testområdet med tillhörandde OTC-kammare ligger i Kilpisjärvi i nordvästra Sápmi. Foto: Aalto-universitetet

Det finska testområdet med tillhörande OTC-kammare ligger i Kilpisjärvi i nordvästra Sápmi. Foto: Aalto-universitetet

Den ökade ekosystemandningen varierade beroende på jordmånens kväve- och pH-halter. Det här innebär att det frigörs mer kol i vissa tundraområden än andra. Forskarna understryker vikten av att förstå sambandet mellan förhållanden i jordmånen och utsläppen av kol för att kunna utveckla bättre klimatmodeller.

”Vi upptäckte att vissa tundraområden, i synnerhet vissa delar av Sibirien och Kanada, är känsligare för uppvärmningen av klimatet”, säger professor Matti Kummu vid Aalto-universitetet.

Finländska forskare från Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet, Aalto-universitetet och Naturresursinstitutet deltog i forskningsprojektet.

Mätningsresultat från det finska testområdet i Kilpisjärvi i Sápmi, representerar Finland i forskningsrapporten.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Nu görs ny inventering av Östersjötumlaren – andra någonsin

Nu görs ny inventering av Östersjötumlaren – andra någonsin

Minskade utsläpp från sjöfarten blev oplanerad klimatmanipulering

Minskade utsläpp från sjöfarten blev oplanerad klimatmanipulering

Förorenande utsläpp från flygtrafiken mycket högre än vad som hittills rapporterats

Förorenande utsläpp från flygtrafiken mycket högre än vad som hittills rapporterats