Finländarnas koldioxidavtryck har halverats

av | 11 april 2024

Trots att de finländska hushållens konsumtion ökade 2000-2021 minskade klimatutsläppen under samma tidsperiod. Foto: Wikimedia Commons / Anneli Salo

Trots att de finländska hushållens konsumtion ökade 2000-2021 minskade klimatutsläppen under samma tidsperiod. Foto: Wikimedia Commons / Anneli Salo

De finländska hushållens genomsnittliga koldioxidavtryck minskade från 14 ton till 7,7 ton koldioxidekvivalenter åren 2000–2021. Det visar en inventering som Finlands miljöcentral har gjort.

Den främsta orsaken till den gynnsamma utvecklingen är den gröna omställningen inom energisektorn och industrin som har trappat ned konsumtionen av fossila bränslen i stor skala de senaste åren.

Enligt Finlands miljöcentral har hushållens konsumtion av utsläppsintensiva produkter å andra sidan ökat, vilket äter upp en del av framstegen. Utsläppen från konsumtionen av varor ökade från 10 till 16 procent 2000–2021.

Utsläppen från hushållens boende och energikonsumtion minskade däremot med cirka 60 procent medan utsläppen från hushållens resor minskade med 43 procent. Koldioxidutsläppen från konsumtionen av varor och tjänster minskade likaså med 32 procent medan utsläppen från hushållens konsumtion av livsmedel minskade med 17 procent.

”Det har blivit lättare att beakta utsläppen från tillverkningen av importerade produkter tack vare preciserad modellering”, säger specialforskare Hannu Savolainen vid Finlands miljöcentral.

Cirka 60 procent av Finlands konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp orsakas av hushållens konsumtion. Trots att hushållens utgifter för konsumtionen ökade per person under den granskade tidsperioden minskade utsläppen av koldioxid.

”Den här utvecklingen beror på övergången till renare produktionsteknik och energiproduktion”, säger Savolainen.

Forskare vid Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet har kommit fram till att cirka 46 procent av finländarnas koldioxidavtryck från konsumtionen uppstår utomlands.

Det här innebär att det behövs internationella och gränsöverskridande styrmedel för att stävja utsläppen från konsumtionen, skriver Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Ny studie avslöjar prislappen för att avveckla kolkraften

Ny studie avslöjar prislappen för att avveckla kolkraften

Rederierna i Finland vill förbjuda utsläpp från skrubbrar

Rederierna i Finland vill förbjuda utsläpp från skrubbrar

Kommunernas klimatutsläpp fortsätter att sjunka

Kommunernas klimatutsläpp fortsätter att sjunka