Ny invasiv art etablerad på Åland

av | 8 februari 2023

En ny havsborstmask har etablerat sig i den åländska skärgården. Det uppger Åbo Akademis biologiska forskningsstation på Husö.

Den nya arten upptäcktes i samband med uppföljningsstudier som fokuserade på bottenfaunan i åländska havsmiljöer.

Flerborstmasken (Laonome xeprovala) påträffades i Östersjön för första gången 2012 i Rigabukten i närheten av Pärnu i sydvästra Estland. Den första observationen från finska kustområden är från 2014 och den första observationen från Åland gjordes 2021.

”Artens ursprung är fortfarande okänt. Arten beskrevs vetenskapligt så sent som 2018, och gavs då det grekiska namnet xeprovala, som betyder ett plötsligt framträdande. Något svenskt namn har arten ännu inte fått”, säger marinbiologen Janina Pykäri i ett pressmeddelande.

Fartygens barlastvatten antas ligga bakom spridningen av den invasiva arten i Östersjön. Flerborstmasken har påträffats i synnerhet i närheten av hamnar och muddringar i de övriga delarna av Östersjön. På Åland rör det sig om utspridda observationer långt borta från hamnar och muddringar. Det är tills vidare oklart hur den invasiva flerborstmasken kommer att påverka de lokala ekosystemen.

”Östersjön är relativt artfattigt, vilket innebär att nya arter kan ha en stor inverkan på våra ekosystem, om de lyckas etablera sig. Det är därför viktigt att följa upp effekterna av dessa nykomlingar. När en ny art har fått fotfäste i Östersjön, är det oftast mycket svårt att stoppa spridningen”, säger Tony Cederberg, amanuens på Husö biologiska station.

De nordamerikanska havsborstmaskarna (Marenzelleria spp.) är sedan tidigare den mest utbredda gruppen av bottenfauna på Åland. Marenzelleria påträffades på Åland för första gången 1993 och har sedan dess spridit sig till alla delar av de åländska kustvattnen.

Foto: Åbo Akademi / Flerborstmasken (Laonome xeprovala) har etablerat sig i den åländska skärgården.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Över 50 000 fästingsobservationer har gjorts i år

Över 50 000 fästingsobservationer har gjorts i år

Företag mörkar studier om bekämpningsmedel

Företag mörkar studier om bekämpningsmedel

Bioplaster påverkar fisk negativt 

Bioplaster påverkar fisk negativt