Naturresursinstitutet

Vargen kan fälla vindkraftsbyggen – nytt projekt granskar vindkraftens inverkan på flera djurarter

Vargen kan fälla vindkraftsbyggen – nytt projekt granskar vindkraftens inverkan på flera djurarter

Stora vindkraftsparker kan påverka däggdjurens beteende och utbredning. Nu studeras läget i Finland. Det sker en massiv utbyggnad av vindkraften i Finland just nu. Enligt Vindkraftsföreningens statistik ökade den inhemska vindkraftsproduktionen med 25 ...
Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

De krympande kolsänkorna undergräver Finlands mål att uppnå koldioxidneutralitet 2035. Det visar en ny prognos som Naturresursinstitutet har publicerat. Enligt Naturresursinstitutet är avverkningsvolymerna i de finska skogarna fortsättningsvis så höga ...
Avverkningen av skog minskade i fjol

Avverkningen av skog minskade i fjol

Uttaget av timmer och massaved från de finska skogarna minskade med 8 procent och uppgick till 69 miljoner kubikmeter i fjol, uppger Naturresursinstitutet. Timmer och massaved används främst inom skogsindustrin. Endast cirka en halv miljon kubikmeter ...
Den finska vildsvinsstammen har minskat

Den finska vildsvinsstammen har minskat

Den finska vildsvinsstammen uppgår just nu till cirka 2550 vildsvin, uppger Naturresursinstitutet Luke efter en nationell inventering, som gjordes i början av januari. Största delen av landets vildsvin håller till i sydöstra Finland och östra ...