klimatutsläpp

Finländarnas koldioxidavtryck har halverats

Finländarnas koldioxidavtryck har halverats

De finländska hushållens genomsnittliga koldioxidavtryck minskade från 14 ton till 7,7 ton koldioxidekvivalenter åren 2000–2021. Det visar en inventering som Finlands miljöcentral har gjort. Den främsta orsaken till den gynnsamma utvecklingen är den ...
Minskade utsläpp på djurens bekostnad

Minskade utsläpp på djurens bekostnad

Djurrättsorganisationen Animalia hävdar att djurperspektivet har fallit i skymundan i den rådande klimatdebatten, trots att djurproduktionen och klimatförändringen har ett inbördes samband. Då klimatpolitiken fokuserar på tekniska lösningar föreligger en ...
Avloppsreningsverken står för stora klimatutsläpp

Avloppsreningsverken står för stora klimatutsläpp

Finlands miljöcentral efterlyser krafttag för att få bukt med klimatutsläppen från landets avloppsreningsverk. Kravet ställs i en utredning som har kartlagt koldioxidavtrycket i branschen. Enligt nya beräkningar vid Finlands miljöcentral står ...
Oljeskiffern gör återkomst i Estland

Oljeskiffern gör återkomst i Estland

Estland har utökat användningen av oljeskiffern i samband med den globala energikrisen och det pågående kriget i Ukraina. Enligt miljöorganisationen Eestimaa Looduse Fond saknas den politiska viljan att minska på användningen av den klimatskadliga ...
Klimatutsläppen från trafiken ökade

Klimatutsläppen från trafiken ökade

År 2022 ökade trafikens utsläpp av växthusgaser i huvudstadsregionen med fem procent jämfört med år 2021. Detta trots att antalet körda kilometrar på gator och vägar inte ökade nämnvärt under samma tid. Det skriver Samkommunen Helsingforsregionens ...