klimatutsläpp

Markanvändningssektorns kolsänka måste stärkas

Markanvändningssektorns kolsänka måste stärkas

Finlands klimatpanel har kommit med riktlinjer för hur Finland ska uppnå kolneutralitet fram till år 2035. Här betonas att den gröna omställningen innebär stora möjligheter till lönsam affärsverksamhet och nya innovationer gällande produkter och ...
Sitra kräver större fokus på minusutsläpp

Sitra kräver större fokus på minusutsläpp

Den finska klimatpolitiken måste fästa större uppmärksamhet vid avskiljning och lagring av koldioxid eller så kallade minusutsläpp. Det kräver en ny rapport som Jubileumsfonden Sitra publicerade på torsdagen. Enligt Sitra borde Finland satsa mer krut ...
Stora bakslag för miljöpolitiken i Sverige

Stora bakslag för miljöpolitiken i Sverige

Ökade klimatutsläpp, försämrad inventering av artrikedomen och ett dråpslag mot miljön. Så beskriver flera experter följderna av den svenska regeringens miljöpolitik.  Den svenska miljö- och klimatpolitiken har tagit en helomvändning efter att ...
Minskande klimatutsläpp i kommunerna

Minskande klimatutsläpp i kommunerna

Klimatutsläppen har minskat med närmare en tredjedel, eller 28,7 procent, i så gott som alla Finlands kommuner under perioden 2005–2021. År 2021 var minskningen 3,1 procent jämfört med år 2020. Detta enligt preliminära uppgifter från en undersökning vid ...
Rekordstora utsläpp av klimatgaser i fjol

Rekordstora utsläpp av klimatgaser i fjol

Fjolårets utsläpp av de tre viktigaste klimatgaserna koldioxid, metan och lustgas bröt alla tidigare rekord, uppger Meteorologiska världsorganisationen WMO i en ny rapport. WMO:s publikation Greenhouse Gas Bulletin skriver att fjolårets klimatutsläpp ...