Fiske

Minskad storlek bland fiskarna kompenseras av fler individer

Minskad storlek bland fiskarna kompenseras av fler individer

Stora individer bland fiskarna har blivit allt färre i världshaven. Å andra sidan ökar antalet mindre fiskar, så att den totala biomassan hålls konstant. Det här visar en stor studie som omfattar växter och djur i hela världen. I studien medverkade ...
Puckellaxen invaderar Tana älv

Puckellaxen invaderar Tana älv

Beståndet av lekande atlantlax i Tana älv har minskat så mycket att det i flera år rått förbud att fiska lax i älven. Ett nytt potentiellt hot mot den hotade atlantlaxen är konkurrens om föda och livsutrymme från puckellaxen, som är en främmande art i ...
Mindre fiskekvoter rekommenderas för Östersjön 

Mindre fiskekvoter rekommenderas för Östersjön 

Internationella havsforskningsrådet (ICES) rekommenderar att lax inte ska fiskas i Östersjöns huvudbassäng och havsområdena i Bottniska viken år 2024. Detta uppger Naturresursinstitutet Luke i ett pressmeddelande.  Ices menar att lax skulle kunna ...
Öringen hittar sin hemälv utan tidigare erfarenhet 

Öringen hittar sin hemälv utan tidigare erfarenhet 

Öringens benägenhet att hitta tillbaka till sin hemälv är starkare än vad man tidigare har trott. Det uppger Naturresursinstitutet Luke i en ny studie.   Lukes forskare har undersökt hur planterade öringar orienterar sig i de älvar som omger Enare ...
<strong>Allt färre strömmingar och könsmogna gösar i åländska vatten</strong>

Allt färre strömmingar och könsmogna gösar i åländska vatten

Andelen könsmogna gösar har minskat dramatiskt i den nordvästra delen av den åländska skärgården. Det visar en ny forskningsrapport som Åbo Akademis biologiska forskningsstation på Husö, Åland har publicerat. ”Andelen könsmogna gösar har halverats ...