Fiske

<strong>Allt färre strömmingar och könsmogna gösar i åländska vatten</strong>

Allt färre strömmingar och könsmogna gösar i åländska vatten

Andelen könsmogna gösar har minskat dramatiskt i den nordvästra delen av den åländska skärgården. Det visar en ny forskningsrapport som Åbo Akademis biologiska forskningsstation på Husö, Åland har publicerat. ”Andelen könsmogna gösar har halverats ...
Gäddan på tillbakagång i stora delar av Östersjön

Gäddan på tillbakagång i stora delar av Östersjön

Ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet SLU bekräftar det som många yrkes- och fritidsfiskare har påtalat en längre tid – gäddbestånden har minskat dramatiskt runt om hela Östersjön. Gäddan är Östersjökustens största rovfisk, och den är viktig ...