pollinerare

EU gav grönt ljus för förordning som ska skydda biologisk mångfald – Finland röstade nej

EU gav grönt ljus för förordning som ska skydda biologisk mångfald – Finland röstade nej

EU:s miljöråd godkände i veckan en förordning som är den första i sitt slag: restaurering av natur. Med hjälp av förordningen vill man restaurera minst 20 procent av unionens skadade land- och vattenområden innan 2030. På så vis vill man bland annat ...
Nationellt projekt om pollinatörer fortsätter också i år

Nationellt projekt om pollinatörer fortsätter också i år

Finlands miljöcentral går vidare med sitt projekt Pölykoordi som lyfter fram pollinatörernas betydelse för matproduktionen och artrikedomen. Ursprungligen var det meningen att projektet skulle avslutas i fjol, men nu har projektets bakgrundskrafter ...
Ny studie: Nattfjärilar är underskattade pollinerare

Ny studie: Nattfjärilar är underskattade pollinerare

En ny studie från Storbritannien visar att den pollinering som sker om natten är exceptionellt effektiv. Nattfjärilar är enligt studien till och med effektivare pollinerare än bin, uppger Natursidan. Forskare vid University of Sussex har undersökt ...
Glyfosat försämrar färgseendet hos humlor

Glyfosat försämrar färgseendet hos humlor

Forskare vid universiteten i Åbo och Uleåborg har undersökt hur glyfosat, som ingår i växtskyddsmedlet Roundup, påverkar humlors förmåga att lära sig kombinera vissa färger med god smak i form av en sockerlösning. I försöket ingick tio olika färger av ...
Ingen allmän minskning bland pollinerande insekter

Ingen allmän minskning bland pollinerande insekter

Finlands miljöcentral SYKE har undersökt förändringar i förekomsten av pollinerande insekter i Finland under de senaste 100 åren. Forskarna sammanställde data gällande förekomsten av 300 arter bland steklar, blomflugor och blombockar (en grupp ...