luftföroreningar

Nya utsläppsnormer ska ge renare trafik inom EU

Nya utsläppsnormer ska ge renare trafik inom EU

EU-kommissionen har kommit med ett förslag till nya utsläppsnormer för vägtrafiken. Då Euro-7 normerna ersätter de nuvarande Euro-6-normerna uppskattas personbilarnas kväveoxidutsläpp minska med 35 procent fram till 2035. För bussar och lastbilar är ...
Trafikens luftföroreningar är ett allvarligt hälsoproblem

Trafikens luftföroreningar är ett allvarligt hälsoproblem

En ny forskningsrapport från Health Effects Institut (HEI), ett amerikanskt forskningsinstitut som specialiserat sig på hälsoeffekter av luftföroreningar, visar att trafikutsläppen innebär storskaliga risker för folkhälsan. HEI analyserade 353 ...