Nya utsläppsnormer ska ge renare trafik inom EU

av | 11 november 2022

EU-kommissionen har kommit med ett förslag till nya utsläppsnormer för vägtrafiken. Då Euro-7 normerna ersätter de nuvarande Euro-6-normerna uppskattas personbilarnas kväveoxidutsläpp minska med 35 procent fram till 2035. För bussar och lastbilar är minskningen 56 procent. Mängden partiklar i personbilarnas avgaser ska minska med 13 procent, medan minskningen för bussars och lastbilars del är 39 procent.

De nya normerna reglerar utsläppen från nya bilar och gäller under längre tid än hittills, det vill säga ännu efter 200 000 körda kilometrar. De nya gränsvärdena är de samma oberoende om det är frågan om bensindrivna, dieseldrivna eller eldrivna fordon.

En nyhet är att det kommer att finnas gränser för partikelutsläpp från bromsar och mikroplastföroreningar från bildäck. År 2035 ska partikelutsläppen från personbilars bromsar ha minskat med 27 procent.

Elbilar kommer att gynnas genom att undre gränser för batteriernas verkningstid införs.

Vägtrafiken är den största förorenaren av luften i städer. År 2018 uppskattas utsläppen från vägtrafiken ha lett till 70 000 mänskors för tidiga död i EU:s 28 medlemsländer.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Nu görs ny inventering av Östersjötumlaren – andra någonsin

Nu görs ny inventering av Östersjötumlaren – andra någonsin

Finska loppisar säger nej till ultrasnabbt mode

Finska loppisar säger nej till ultrasnabbt mode

Minskade utsläpp från sjöfarten blev oplanerad klimatmanipulering

Minskade utsläpp från sjöfarten blev oplanerad klimatmanipulering