Fiskesekretariatet: EU:s fiskekvoter för Östersjön är lagstridiga

av | 25 oktober 2023

EU:s fiskekvoter kritiseras av Fiskesekretariatet.

Lobbyorganisationen Fiskesekretariatet riktar skarp kritik mot EU:s beslut att tillåta fortsatt höga fiskekvoter för strömming och skarpsill (vassbuk).

Enligt Fiskesekretariatet äventyrar Europeiska rådets beslut ekosystemens och fiskbeståndens livskraft i Östersjön. Organisationen klassar beslutet som ansvarslöst och lagstridigt eftersom det tillåter fortsatt högt fisketryck, vilket drabbar strömmingsbestånden hårt i Östersjöns huvudbassäng och Bottniska viken.

EU-kommissionen hade föreslagit lägre fiskekvoter för strömmingen utifrån forskarnas rekommendationer och den fleråriga plan som slogs fast av EU:s medlemsländer och Europaparlamentet 2016. EU:s fiskeministrar valde att strunta i dessa rekommendationer, anser Fiskesekretariatet.

”Vi är mycket besvikna över att Östersjöländernas fiskeministrar nonchalerade vetenskapliga rekommendationer och lagar. Vi har de senaste åren sett hoppfulla signaler där ekosystembaserade argument har förankrats i besluten, men nu är vi tillbaka i ruta ett igen”, säger Sara Söderström på Fiskerisekretariatet.

En lång rad marinbiologer och forskare har en längre tid varnat för en kollaps av strömmingsbestånden i Östersjön. ”Den främsta orsaken till den drastiska minskningen av strömmingsbestånden är det ohållbara fisket av strömming och skarpsill som används som råvara för framställningen av fiskfoder och fiskolja”, skriver Fiskerisekretariatet.

Strömmingen utgör en viktig stapelföda för större fiskar såsom torsken, men också för sälar och sjöfåglar, vilket innebär att tisdagens beslut kan ha långtgående följder, varnar Fiskesekretariatet.

EU beslöt att minska strömmingskvoten med 31 procent i Bottenviken medan trålfisket stoppas i Bottenhavet under våren och försommaren för att freda fiskarnas lektid.

Fiskekvoten för strömming i Östersjöns huvudbassäng minskas med 43 procent och för skarpsill med 10 procent nästa år.

Foto: Strömmingsbestånden i Östersjön hotas av en kollaps. / Magnus Östman

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas