återanvändning

All orsak att minska mobilavfallet

All orsak att minska mobilavfallet

Mobiltelefoner kunde återanvändas eller återvinnas i betydligt högre grad än vad som nu är fallet. Det är inte svårt att låta en begagnad telefon få längre livstid eller att lämna in en uttjänt telefon för materialåtervinning. Mobiltelefonerna, om ...
Hon gör business på ekologisk hållbarhet

Hon gör business på ekologisk hållbarhet

”Det viktigaste är att inse att hållbarhet inte är något som kan klistras på i efterskott. Det är något som ska genomsyra hela affärsverksamheten.” Anna Abrahamsson trotsar alla odds. Hon har pluggat företagsekonomi vid Hanken, men brinner för ...
Varför köpa när man kan låna?

Varför köpa när man kan låna?

Delningsekonomin går ut på att produkter används effektivare av allt fler personer för att undvika onödiga köp av nya produkter. Idag ser vi allt fler exempel på innovativ utlåning, uthyrning och återanvändning.