All orsak att minska mobilavfallet

av | 16 juni 2022

Mobiltelefoner kunde återanvändas eller återvinnas i betydligt högre grad än vad som nu är fallet. Det är inte svårt att låta en begagnad telefon få längre livstid eller att lämna in en uttjänt telefon för materialåtervinning.

Mobiltelefonerna, om något, har blivit en verklig slit- och slängprodukt. Den genomsnittliga användningstiden är inte mer än två år, efter det byts telefonen vanligen till en ny. Det finns stat-istik som visar att det årligen säljs betydligt fler nya telefoner än de som lämnas in för återvinning. De som lämnas in är i snitt kring fem år gamla. Detta visar att en del mobiltelefoner ”försvinner” efter att de tagits ur bruk, troligen så att de blir liggande oanvända i exempelvis skrivbordslådor. En del säljs och återanvänds som begagnade, vilket givetvis är en god sak.

I värsta fall slängs mobiltelefoner bland övriga sopor. Det är förkastligt inte bara för att farliga ämnen då kan spridas, utan också för att användbart material inte återvinns. Upp till 99 procent av materialen i en mobiltelefon, allt från metaller till plast, kan återvinnas och användas på nytt i andra produkter.

Det är speciellt metallerna i mobiltelefonerna som fått stor uppmärksamhet. Att återvinna så mycket som möjligt av dem är ett hållbart alternativ till gruvbrytning, som belastar miljön på många sätt och är mycket energikrävande. Enligt en svensk uppskattning producerar tillverkningen av en mobiltelefon 86 kilo gruvavfall.  

Moderna smarttelefoner innehåller över 60 olika metaller. En del av dem har blivit klassade som så kallade konfliktmineraler eftersom brytningen av dem i många fall äventyrar mänskliga rättig-heter, utförs av barnarbetskraft och fin-ansierar väpnade konflikter. Det här gäller speciellt de mineral som innehåller tenn, guld, wolfram och tantal. 

De här metallerna ingår i mycket små mängder i mobiltelefonernas elektron-iska komponenter, men det lönar sig ändå att utvinna dem ur uttjänta mobiltelefoner. Enligt en uppskattning får man ur en miljon mobiltelefoner 24 kilogram guld.

Av de 17 så kallade jordartsmetallerna ingår 16 i smarttelefoner. De här metall-erna finns i mycket låga koncentrat-ioner i bergmassan och är därför dyra att utvinna. Flera av dem har unika egenskaper som gör dem oumbärliga i telefonerna. Ett exempel är neodym som skapar starka magnetfält som behövs i högtalare.

Över 90 procent av de sällsynta jordartsmetallerna bryts i Kina. Vid globala konflikter kan det vara problem-atiskt att vara beroende av ett enda land. I Kina är inte heller miljöhänsynen inom gruvdriften på samma nivå som i de flesta västländer.

Mobiltelefonernas batterier har fått mycket uppmärksamhet på grund av den miljöbelastning som tillverkningen av dem förorsakar. Kobolt är huvudkomponent i litium-jonbatterierna som idag används allmänt i mobiltelefoner och en rad andra laddningsbara elektroniska apparater. Problematiskt ur både miljö- och mänskorättsperspektiv är att över 60 procent av världsproduktionen av kobolt sker i Kongo-Kinshasa. Vid utvinningen av kobolt används här allmänt barnarbetskraft och arbetsförhållandena lämnar mycket övrigt att önska. 

Utvinningen av litium är koncentrerad till ett fåtal länder. Merparten bryts i saltsjöar i Argentina, Bolivia och Chile samt i berggrunden i Australien. Berggrunden i Finland innehåller ställvis förhållandevis höga halter av litium och det har funnits planer på en inhemsk produktion. Hittills är återvinningsgraden blygsam, men Fortum har meddelat att bolaget utvecklat en teknik med vilken 80 procent av materialet i litium-jonbatterier ska kunna återvinnas.

 • ANVÄND TELEFONEN LÄNGE
 • Förläng telefonens livstid genom att skydda den med ett fodral av plast eller läder. Utsätt den inte för stark kyla eller värme.
 • Stäng av appar som inte används, använd strömsparläge och låg ljusstyrka i skärmen. Ladda batterier ofta och låt inte batteriet tömmas helt.
 • En fungerande telefon kan hålla i många år, det är inte klokt att byta den mot en ny vartannat år. Överväg på allvar om du behöver alla nya funktioner som reklamen tutar ut.
 • Om du trots allt väljer att byta telefon lämna då in den gamla telefonen till en betrodd återförsäljare som ger den service och säljer den på nytt. Det finns en växande marknad för begagnade mobiltelefoner.
 • Tag ut minneskort, radera egna filer och personuppgifter och återställ fabriksinställningarna innan du lämna ifrån dig mobiltelefonen. 
 • LÅT DEN GÅ HÄDAN PÅ RÄTT SÄTT
 • Då telefonen slutat fungera är det skäl att lämna in den för återvinning
 • Affärer som säljer mobiltelefoner, även mobiloperatörernas servicepunkter, bör kunna ta emot uttjänta mobiltelefoner
 • Dessutom kan mobiltelefoner föras till de så kallade SER-insamlingspunkterna för el- och elektronikavfall. Sådana finns över 400, många är belägna i kommunernas avfallscentraler
 • Mobiltelefoner får under inga omständigheter dumpas i blandavfallet.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Island är världsbäst på förnybar energi

Island är världsbäst på förnybar energi

Konstnärer kan trigga skogsaktivism

Konstnärer kan trigga skogsaktivism

Urban växtlighet lättar på hettan i städer, men grönskan fördelas ojämnt

Urban växtlighet lättar på hettan i städer, men grönskan fördelas ojämnt