Surt hav skadar blåstången

av | 27 september 2023

Blåstången växer snabbare men blir skörare på grund av klimatförändringen, visar en studie utförd vid Göteborgs universitet.

Då koldioxidhalten ökar i atmosfären ökar också mängden koldioxid som löser sig i vattnet. Som en följd av detta kommer havsvattnets pH att sjunka från dagens 8,1 till 7,7 enligt IPCC:s värsta scenario. Forskarna studerade hur blåstång i akvarier reagerar på en sådan sänkning av pH.

– När jag lät blåstången växa i vatten med ett pH-värde på 7,7 stimulerades fotosyntesen på grund av den högre halten koldioxid. Tillväxten ökade med 34 procent jämfört med i dagens hav. Det skulle kunna vara positivt. Blåstången skapar viktiga habitat för snäckor som äter algerna och för krabbor som i sin tur äter snäckorna. Den ökade fotosyntesen fångar upp mer koldioxid, vilket gör havet till en kolsänka, säger Alexandra Kinnby, marinbiolog vid Göteborgs universitet.

Å andra sidan visade sig att den snabbt växande blåstången hade en skör struktur.

– Blåstången använder sig av kalcium och magnesium i havet för uppbyggnaden av sina celler. Men vid ett lägre pH-värde kan inte blåstången binda in ämnena lika bra. Det gör att växtstrukturen blir mycket svagare. Vid tester behövdes bara hälften så mycket kraft för att dra sönder blåstången vid pH 7,7, jämfört med idag säger Kinnby.

Den sköra strukturen gör att blåstången lättare kan rivas loss från bottnen av stormar och dö.

Studien är den första i sitt slag där effekterna av lågt pH undersöktes hos en icke kalkbildande alg. Forskarna ska nu gå vidare genom att studera andra makroalger på motsvarande sätt.

Bild: Blåstång. Foto Alexandra Kinnby.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas